Syn.: Chenopodium carinatum auct. non R. Br., Blitum pumilio (R. Br.) Steud., Ambrina pumilio (R. Br.) Moq., Dysphania pumilio (R. Br.) Mosyakin et Clemants, Teloxys pumilio (R. Br.) W. A. Weber
Čeľaď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité / láskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité / mrlíkovité
Chenopodium pumilio
Rozšírenie: Pôvodný v Austrálii a na Novom Zélande, importom vlny zavlečený do Severnej Ameriky, južnej Afriky, Európy a Ázie (Irán, Japonsko). V ČR známy od roku 1890 (je to jeden z prvých výskytov druhu v Európe vôbec), najviac lokalít sa nachádza na južnej Morave a v okolí Prahy, ale bol zaznamenaný aj v Pardubiciach, Plzni, Hrušovanoch, Chocni a pod. Na Slovensku je vzácnejší, stabilne sa vyskytuje len na niekoľkých lokalitách na Záhorskej nížine, ale bol nájdený aj v Bratislave, pri Hroboňove a pri Zlatnej na Ostrove.
Ekológia: Rastie na ruderálnych stanovištiach – najčastejšie na železničných staniciach a v ich okolí, na okrajoch chodníkov, pri múroch domov a pod. Zdomácnel na náplavoch riek, pasienkoch a na poliach v alúviách vodných tokov.
Chenopodium pumilio
Opis: Jednoročná, slabo aromatická a žliazkato chlpatá bylina vysoká do 80 cm. Byľ pozdĺžne ryhovaná, od bázy rozkonárená, poliehavá až vystúpavá. Listy kosoštvorcovo vajcovité až podlhovasté, 1–4 cm dlhé a 0,5–2 cm široké, perovito laločnaté až dielne, krátko stopkaté. Súkvetím je guľovité klbko veľké v priemere asi 3–5 mm a zložené až z 30–60 kvetov. Klbká sú jednotlivé, pazušné, kvety drobné, okvetie zelenkastožlté, štvor- až päťpočetné, na báze zrastené, na vrchole končisté. Nažky asi 0,5 mm veľké, lesklé, tmavohnedé až hrdzavohnedé.
Chenopodium pumilio
Chenopodium pumilioChenopodium pumilio
Fotografováno dne 11. 9. 2008 (Praha, Nové Město, Voršilská, pred Apoštolskou nunciaturou).