Čeľaď: Amaranthaceae – laskavcovité / láskavcovité

Chenopodium urbicum

Rozšírenie: Eurázijský druh, areál siaha od Britských ostrovov a Makaronézie cez južnú a strednú Európu a západnú Sibír po Pamír, Altaj a Mongolsko. Bol zavlečený aj do Severnej a Južnej Ameriky (USA, Kanada, Chile – Archipiélago Juan Fernández).
V strednej Európe hodnotený ako archeofyt, v ČR rastie zriedkavo hlavne v stredných a južných Čechách a na južnej Morave, v poslednom období výrazne ustúpil. Na Slovensku sa vyskytuje roztratene hlavne na Podunajskej a Východoslovenskej nížine, presnejšie údaje však chýbajú.

Ekológia: Osídľuje ruderálne stanovištia bohaté na dusík, na jar zvyčajne vlhšie alebo zasolené, postupne vysychajúce. Nachádzame ho preto najčastejšie na obnažených brehoch, v prístavoch, okrajoch ciest, na vlhších úhoroch, rumoviskách a popri plotoch.

Chenopodium urbicum

Opis: Jednoročná lysá bylina bez zápachu vysoká 15–100 cm. Stonka priama, jednoduchá alebo slabo rozkonárená, konáriky oblúkovito vystúpavé až šikmo odstávajúce, s pozdĺžnymi zelenými a žltými pruhmi. Listy striedavé, stopkaté, kožovité, v obryse trojuholníkovité, na báze uťaté až šípovité, na okraji vykrajované až laločnaté. Súkvetím je úzka stiahnutá metlina klbiek, kvety obojpohlavné, drobné, okvetie iba na báze zrastené, okvetné lístky široko až podlhovasto vajcovité, v strednej časti mierne zhrubnuté, zelené. Nažky guľovité až mierne stlačené, asi 1 mm veľké, žlté až belavé, na povrchu drobno chĺpkaté.

Ohrozenie a ochrana: V ČR patrí medzi kriticky ohrozené druhy (C1t), na Slovensku zaradený v kategórii zraniteľných taxónov (VU), pravdepodobne by vyžadoval preradenie medzi ohrozené druhy (EN).

Poznámka: Špenátová rastlina, semená možno použiť ako náhradu za obilniny. Keďže obsahujú saponíny, odporúča sa ich pred spracovaním namáčať.

Chenopodium urbicumChenopodium urbicum
Chenopodium urbicumChenopodium urbicum

Foto: v júli a septembri 2009 (Slovensko, okolie Močenku).