Syn.: Serratula arvensis L., Cirsium incanum Bieb., Cnicus arvensis (L.) G., M. et Sch., Breea arvensis (L.) Less.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Cirsium arvense
Rozšíření: Vyskytuje se v celé Eurasii, na západ roste po jižní Grónsko, Island a Faerské ostrovy, na východ až po Sachalin, severní Japonsko a Korejský poloostrov, na jih po jižní Portugalsko, jižní Španělsko, Mallorku, Sardinii, Itálii, severní Řecko a dále až po severozápadní Čínu. Druhotně roste na Azorských ostrovech, v Severní i Jižní Americe (Patagonie), vzácně také v Austrálii a na Novém Zélandě. Po celém území České republiky je hojným druhem.
Ekologie: Roste jako plevel v obilovinách a okopaninách, častý je na ruderálních stanovištích, v brownfieldech, navážkách, podél komunikací, na opuštěných polích a vlhčích loukách. Vždy se vyskytuje v mladých sukcesních stádiích a na zraňovaných půdách. Pcháč rolní je diagnostickým druhem svazu Arction lappae a podsvazu Lolio-Cynosurenion. Kvete od června do října.

Cirsium arvense

Popis: Jedná se o statné, vytrvalé, mírně až hodně ostnité byliny s přímou, jemně rýhovanou a v horní části bohatě větvenou lodyhou. Přízemní listy v růžici jsou vejčitě obkopinaté, celistvé až peřenolaločné a velmi brzy zasychající. Střední lodyžní listy jsou značně variabilní ve tvaru a odění. Jejich čepel je v obrysu vejčitě kopinatá, celokrajná nebo na okraji dvojitě mělce vykrajovaná. Listové úkrojky jsou podlouhlé až trojúhelníkovité a zubaté. Květenstvím jsou úbory, které se skládají z trubkovitých květů růžovofialové barvy. Plodem jsou světle hnědé nažky.
Poznámka: Pcháč oset je obecně rozšířený a velmi obtížně likvidovatelný plevel. Nažky dolétávají do vzdálenosti až 3 km a zároveň si uchovávají klíčivost i 20 let. Jeho rozvětvený několikapatrový a složitý kořenový systém dorůstá do hloubek i 2 m a z toho důvodu nejde zničit ani hlubokou orbou.

Cirsium arvenseCirsium arvense
Cirsium arvense

Fotografováno ve dnech 19. 7. 2007 (Liptál), 14. 6. a 17. 6. 2008 (Slušovice).