Syn.: Clematis sepium Lam., Clematis dumosa Salisb.
Česká jména: barvínek obecný (Presl 1819, Opiz 1852), plamének plotní, barvínek, rabuď, labuť (Sloboda 1852), plamének plotní, barvínek (Čelakovský 1879), plamének plotní (Dostál 1989)
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Clematis vitalba

Clematis vitalba

Rozšíření: Evropský druh s centrem rozšíření ve Středozemí – od Portugalska po Malou Asii, severní hranice areálu prochází jižní Anglií, Francií, Německem, Rakouskem, Slovenskem, Ukrajinou, zasahuje až na Kavkaz. U nás je původní pravděpodobně jen na jižní Moravě, druhotně se objevuje i v teplejších oblastech Čech.

Ekologie: Roste v lužních lesích, v olšinách, podél vodních toku, šíří se i do křovinatých porostů, převážně v pásmu od nížin po pahorkatiny.

Popis: Vytrvalá dřevitá popínavá liána, dosahuje délky 6–12 metrů. Listy jsou jednoduše lichozpeřené s úponkovitými řapíky, lístky podlouhle vejčité až srdčité, zašpičatělé, celokrajné nebo vroubkovaně zubaté. Květy v úžlabních nebo vrcholových vidlanech, okvětní lístky úzce vejčité, odstálé až nazpět ohnuté, bílé až zelenavě bílé, na obou stranách hustě běloplstnaté. Plodem je nažka s odstále chlupatým přívěskem.

Poznámka: Občas bývá vysazován i do zahrad, využívá se jeho ovíjivá schopnost.

Clematis vitalbaClematis vitalba

Fotografováno dne 11. 7. 2004 (Česko, Morava, Mikulov).