Syn.: Cicuta major Lam., Cicuta officinalis Crantz, Conium ceretanum Sennen, Conium cicuta (Crantz) Neck., Coriandrum cicuta Crantz, Coriandrum maculatum (L.) Roth, Selinum conium (Vest) E. L. Krause, Sium conium Vest
České mená: bolehlav (Hájek 1562), bolehlav plamatý (Kubát 2002)
Slovenské mená: bolehlav škvrnitý (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Apiaceae Lindl. – miříkovité / mrkvovité
Conium maculatum
Rozšírenie: Európa od Británie po Ural. V Ázii izolované arely od Iránu cez Strednú Áziu po horný tok Jeniseja. V Afrike Makaronézia, Maroko, Alžírsko, Etiópia, Juhoafrická republika. Zavlečený do Severnej a Južnej Ameriky (od Brazílie po Ohňovú zem, tiež ostrovy Juana Fernándeza) a na Nový Zéland. V ČR a v SR prevažne v teplejších oblastiach.
Ekológia: Preferuje stanovištia bohaté na dusík. Vyskytuje sa na kompostoch, v okolí hnojísk, na ruderálnych stanovištiach, okrajoch ciest. Kvitne od júna do septembra.
Opis: Jednoročná až dvojročná mohutná rastlina. Stonka je vysoká až 200 cm, dutá, na priereze okrúhla, slabo ryhovaná. Na báze je červeno škvrnitá. Stonka je obyčajne rozvetvená, vetvy sú protistojné, po 2–3 v praslenoch. Listy sú striedavé, lysé tmavozeleno sfarbené, 2 až 3 krát perovito strihané, na obryse kopijovité. Spodné listy sú až 50 cm veľké, na dlhších stonkách, horné sú menšie, prisadnuté na úzkych listových pošvách. Koreň je kolovitý alebo vetvený. Súkvetie je zložený okolík, okolíky majú obaly z listeňov aj listencov. Kvety sú biele. Plod je dvojnažka, po dozretí sa ľahko rozpadáva. Jednotlivé nažky sú asi 3 mm dlhé a majú 5 rebier. Neobsahuje silicu a je bez sekrečných kanálikov. Počet semien na jednej rastline môže byť až 15 tisíc. Pri rozotrení a vädnutí nepríjemne páchne po myšiach.
Poznámka: Celá rastlina je prudko jedovatá, obsahuje alkaloidy, najmä koniín.
Conium maculatum
Conium maculatum
Foto: 11. 7. 2006 (východné Slovensko).