Syn.: Crataegus leiomonogyna Klokov, Crataegus subborealis Cinovskis, Mespilus monogyna (Jacq.) All., Mespilus oxyacantha subsp. monogyna (Jacq.) Čelak., Oxyacantha monogyna (Jacq.) M. Roem.
Čeľaď: Rosaceae Juss. – růžovité / ružovité

Crataegus monogyna

Rozšírenie: Areál druhu zaberá takmer celú Európu; na juhu siaha až na africký kontinent (úzky pás na severozápade – Maroko, Tunis), na východe siaha až po Kaspické more a po Turecko.
Na Slovensku je najrozšírenejším druhom hlohu od planárneho až po submontánny stupeň. Najväčší výskyt je zaznamenaný na Podunajskej a Východoslovenskej nížine, v Bielych Karpatoch, Slovenskom rudohorí, Slovenskom krase a inde. Na alúviu Dunaja tvorí miestami blokované sukcesné štádium Crataegum danubiale. V ČR je taktiež hojný v planárnom a kolínnom stupni, najmä v Českom stredohorí, Českom krase, Moravskom krase, Slezskej pahorkatine, Bielych Karpatoch a inde.

Ekológia: Má širokú ekologickú plasticitu, preto môže rásť od extrémne xerotermných stanovíšť až po zaplavované aluviálne pôdy. Je súčasťou krovinatých spoločenstiev, okrajov listnatých lesov, často vytvára aj samostatné monocenózy prevažne v poľnohospodárskej krajine. Najčastejšie sa vyskytuje na vápenatých podložiach, len veľmi zriedkavo na kyslých alebo veľmi kyslých pôdach, ako je napr. rašelina.

Crataegus monogyna

Opis: Je to ker až nevysoký strom od 2 do 10 m, habitus variabilný, najčastejšie guľovitý, obrátene vajcovitý. Listy na plodonosných brachyblastoch vajcovité až kosoštvorcové, s klinovito zbiehavou bázou. Listová čepeľ 3–5-laločnatá až dielna, výkrojky široké; celistvookrajová, len na vrchole lalokov niekoľko hrubých zubov. Farba čepele je na líci lesklá tmavozelená, na rube sivozelená. Súkvetie mnohokveté (10–25); kvety malé, hypantium holé, niekedy na báze riedko alebo husto chlpaté. Kališné lístky trojuholníkovité, na vrchole tupé alebo končisté. Plody elipsoidné, vajcovité až guľovité, 8–12 mm dlhé, 6–10 mm v priemere, s fialovočerveným, červeným až hnedočerveným exokarpom. Kališné lístky trojuholníkovité, na vrchole tupé, niekedy končisté, naspäť ohnuté až pritisnuté k plodu. Kôstočka 1.

Využitie: Často pestovaný v živých plotoch, v mestách sú zväčša vysádzané kultivary.

Poznámka: Hlohy sú taxonomicky nesmierne komplikované kvôli rozsiahlej hybridizácii a introgresii medzi všetkými domácimi druhmi.

Crataegus monogyna
Crataegus monogynaCrataegus monogyna
Crataegus monogyna

Foto: máj 2005, september 2007 (lokalita a brachyblasty: Slovensko, Pieniny, Jordanec, Lechnica; habitus: Poľsko, Kamienec, Niedzica).

Literatúra: Baranec, T. (1986): Biosystematické štúdium rodu Crataegus L. na Slovensku. Acta Dendrobiol. 11: 1–118.