Syn.: Crepis lodomeriensis Besser, Limonoseris biennis (L.) Peterm., Berinia biennis Sch. Bip., Brachyderea biennis Sch. Bip.
Česká jména: skerda ozimá (Presl 1819), lučnice dvojletá (Opiz 1852), škarda ozimá (Čelakovský 1879), škarda dvouletá (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: škarda dvojročná (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Crepis biennis
Rozšíření: Roste v téměř celé Evropě, v nejsevernějších oblastech pouze adventivně. Zavlečená byla nalezena také na východě Severní Ameriky, v současnosti odtud není známa. V České republice roste hojně až obecně téměř na celém území, podél komunikací bývá zavlékána i do vyšších hor.
Ekologie: Roste na loukách a pastvinách, podél komunikací a regulovaných vodních toků, v lesních lemech, velmi hojně v městských trávnících. Na sídlištích bývá v letním období nejběžnější žlutě kvetoucí hvězdnicovitou rostlinou. Kvete od května do září, někdy až do listopadu.
Crepis biennis
Popis: Dvouleté rostliny 25–115 cm vysoké. Lodyha výrazně rýhovaná, řídce (v dolní části roztroušeně) chlupatá štětinovitými chlupy, v horní části i řídce pavučinatě chlupatá, řídce až středně hustě olistěná. Listy podlouhle kopinaté, dosti různého tvaru, nejčastěji nepravidelně peřenoklané až peřenosečné s protaženým koncovým úkrojkem, dolní krátce řapíkaté, horní hrálovitou bází přisedlé, na rubu odstále chlupaté krátkými tuhými chlupy. Úbory 2,3–3,5 cm v průměru, zlatožluté, tvořící 2–8květou chocholičnatou latu. Zákrov válcovitý až válcovitě zvonkovitý; zákrovní listeny výrazně odlišené: vnitřní přitisklé, na vnitřní straně nezřetelně přitiskle chlupaté, vnější o poznání kratší, volně přitisklé, později obloukem rozestálé, tvořící „zákroveček“. Čnělky žluté nebo bledě šedožluté. Nažky bez zobánku, se sněhobílým chmýrem.
Záměny: Z běžných u nás rostoucích škard je nejpodobnější škarda vláskovitá (Crepis capillaris), která bývá o poznání drobnější a má baňkovité zákrovy. Jako spolehlivý znak je udáváno odění vnitřních zákrovních listenů: škarda vláskovitá je má na vnitřní straně lysé, škarda dvouletá přitiskle chlupaté. Na pozorování tohoto znaku je však nutná silná lupa.
V městských trávnících rostou také další zdánlivě podobné žlutě kvetoucí hvězdnicovité rostliny (prasetník kořenatý – Hypochaeris radicata, máchelky – Leontodon sp. atd.). Rod škarda se od těchto rostlin nejlépe odliší přítomností zákrovečku – odstálých krátkých vnějších zákrovních listenů.
Crepis biennisCrepis biennis
Crepis biennis
Crepis biennis
Fotografováno dne 23. 7. 2011 (Praha, Modřany).