Syn.: Lapsana capillaris L., Crepis virens L., Crepis agrestis W. et K. ex Willd, Crepis pinnatifida Willd., Crepis polymorpha Wallr., Crepis bauhiniana Tausch., Crepis virens subsp. agrestis (Willd.) Corb.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Crepis capillaris

Crepis capillaris

Rozšíření: Původně se tato rostlina vyskytovala jen v západní, střední a jižní Evropě. Druhotně se rozšířila v 19. století až na Kanárské a Azorské ostrovy, do Skandinávie a na východ až po evropskou část Ruska, ale dnes ji nalezneme až v Severní a Jižní Americe (od Uruguaye až po Ohňovou zemi, také však Archipiélago Juan Fernández a Isla de Pascua), jižní Austrálii a na Novém Zélandu. V České republice je hojnost výskytu škardy vláskovité velmi nerovnoměrná. Vyskytuje se po celém území, ale v západních a jižních Čechách s vyšší frekvencí. Ve středních a severních Čechách roztroušeně. Naopak na východě a jihovýchodě Čech ji najdeme méně až vzácně. Na Českomoravské vrchovině opět přibývá, dále na Moravě už ji nalezneme zas jen zřídka.
Ekologie: Roste ráda na okrajích cest a polí, na mezích, trávnících, u pat vesnických zídek, na sušších loukách, podél železnic a v opuštěných lomech. Kvete od června do září.
Popis: Štíhlá, 10–80 cm vysoká, jedno- až dvouletá živě zelená rostlina složená z jedné nebo více rýhovaných a občas červeně naběhlých lodyh. Peřenoklané až peřenodílné lodyžní listy jsou na bázi třásnitými oušky objímavé. Úbory drobné (10–13 mm v průměru). Zákrovy bývají po odkvětu baňkovité a vnější zákrovní listeny přitisklé. Plodem jsou nažky s chmýrem.
Záměny: Podobný, ale běžnější druh škarda dvouletá (Crepis biennis) je celkově mohutnější, jeho zákrovy mají válcovitý tvar, vnější zákrovní listeny jsou odstálé, listy přisedají odstálými hrálovitými laloky a je jí navíc velmi podobná ještě vzácně zavlékaná C. nicaeensis, která se od škardy vláskovité liší stejnými znaky na zákrovech jako zmíněná škarda dvouletá. Pro zajímavost mohu dodat, že mezi sebou se uvedené dva druhy liší oděním vnitřní strany vnějších zákrovů a barvou čnělky.
Poznámka: Pro nízký počet chromozomů (2n=6) je škarda vláskovitá oblíbeným objektem cytologických studií.
Crepis capillaris
Fotografováno dne 18. 9. 2008 (v obci Lomnice nad Lužnicí).