Syn.: Hieracium molle Jacq.
České mená: škarda měkká (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: škarda mäkká (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité / astrovité
Crepis mollis
Rozšírenie: Ťažisko areálu leží v strednej Európe – v južnom a strednom Nemecku, Rakúsku, Česku a na Slovensku. Na na sever zasahuje ostrovčekovite cez Poľsko do Litvy, Lotyšska a Estónska. Malé exklávne arely sú v Škótsku, Pyrenejách, južnom Francúzsku, Švajčiarsku, na Balkáne, v Rumunsku a na Ukrajine.
Ekológia: Rastie na vlhkých lúkach, v spoločenstvách vysokobylinných nív, subalpínskych krovín, na brehoch potokov a vo svetlých lesoch od podhorského do subalpínskeho stupňa, na zásaditých až slabo kyslých, humóznych pôdach. Kvitne v júni až auguste.
Crepis mollis
Opis: Trváca bylina s krátkym, čiernym podzemkom. Stonka priama, lysá alebo chlpatá, 30–90 cm vysoká, len v hornej časti rozvetvená, listnatá. Listy celistvé, lysé až husto štetinovito chlpaté, prízemné a dolné stonkové s krátkou krídlatou stopkou. Čepeľ prízemných listov elipsovitá až obrátene kopijovitá, na vrchole zvyčajne zaoblená, 5–25 cm dlhá a 2–5 cm široká, horné listy vajcovité až kopijovité, so srdcovitou až polobjímavou bázou. Úbory v chocholíku, v plnom kvete až 3–4 cm v priemere, zákrovné listene žľaznato i nežľaznato chlpaté, dobre rozlíšené, vonkajšie dosahujú približne do 1/4 vnútorných. Kvety žlté, jazykovité s ligulou okolo 2,5 mm širokou, čnelky zelenkasté, za sucha čierne. Plodom sú nažky bez zobáčika, chocholec čisto biely.
Ohrozenie a ochrana: Nominátny poddruh je v ČR zaradený medzi kriticky ohrozené taxóny (C1b).
Poznámka: Druh je u nás zastúpený dvoma poddruhmi. Nominátny poddruh (na fotkách) sa vyznačuje stonkovými listami na líci husto štetinato chlpatými, celistvookrajovými až oddialene zubatými, 2–6-krát dlhšími než širokými. Druhý poddruh, C. mollis subsp. hieracioides, má stredné stonkové listy na líci lysé alebo riedko chlpaté, na okraji výrazne zubaté, často 5–10-krát dlhšie než široké.
Crepis mollisCrepis mollis
Crepis mollis
Foto: 22. 7. 2008, 10. 7. 2010 (Slovensko, Veľká Fatra, Tlstá a Krivánska Malá Fatra, Veľký Rozsutec).