Syn.: Caryophyllus barbatus Moench, Cylichnanthus barbatus Dulac
Česká jména: hvozdík vousatý (Kubát 2002)
Slovenská jména: klinček bradatý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Dianthus barbatus
Rozšíření: Roste v jižní Evropě od Pyrenejí po jižní Karpaty a Balkán. Uváděn je také ze severovýchodní Asie (Rusko, Čína, Korea). V Severní Americe je nepůvodní. U nás je občas pěstovaný, zvláště ve starých zahradách, místy zplaňuje.
Ekologie: Vysokobylinné horské nivy, světliny v pásmu vysokohorských křovin, břehy horských potoků, hlavně na křemičitanovém podloží. U nás v okolí lidských sídel a zahrad, na rumištích a skládkách. Kvete od června do srpna.
Dianthus barbatus
Popis: Vytrvalá bylina vysoká 30–60 cm. Lodyha je nevětvená, zakončená strboulovitým květenstvím. Lodyžní listy jsou celokrajné, vstřícné, přisedlé, úzce vejčité až kopinaté, 5-20 mm široké. Květenství je bohaté, složené z 5–30 květů, podepřené bylinnými kopinatými až čárkovitými listeny vybíhajícími v osinatou špičku. Podkališní listence jsou zelené, zdéli kalicha. Kalich je zelený, čepel korunních lístků je obvejčitá až klínovitá, nepravidelně zubatá, 15-25 mm dlouhá, červená s bílými tečkami a tmavou kresbou na bázi. Květy jsou vonné. Plodem je tobolka.
Využití: Stará, dodnes významná okrasná rostlina nabízená v řadě barevných (méně růstových) odrůd, ve škále barev bílých, růžových a červených, často dvoubarevných a také plnokvětých. Je označována za dvouletku, neboť druhým rokem nejlépe kvete, ale ve vhodných podmínkách vydrží mnoho let. Množí se též samovýsevem.
Dianthus barbatus
Dianthus barbatus
Dianthus barbatus
Fotografováno dne 28. 8. 2011 (PR Kulivá hora).