Syn.: Dianthus virgineus L. sensu Lumnitzer, Dianthus serotinus subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Hegi, Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Domin, Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Dianthus lumnitzeri
Rozšíření: Roste v pahorkatinách panonské části střední Evropy – Rakousko, jižní Slovensko, severní Maďarsko. U nás roste pouze na vápencových skalách Pavlovských vrchů.
Ekologie: Roste na skalách a kamenitých svazích, na vápenci, v pásmu pahorkatin. Kvete od května do června.
Popis: Vytrvalá bylina, výrazně sivozelená, 10–25 cm vysoká, lodyha vystoupavá až přímá, s 3–6 lodyžními články, listy čárkovité, kratší než lodyžní články. Květy vonné, na lodyze po 1–3, čepel korunních lístků zastřihovaně zubatá až dřípená, 13–17 mm dlouhá, na líci ve středu chlupatá, bílá až slabě narůžovělá. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Hvozdík Lumnitzerův je řazen ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1r), zákonem je chráněn jako silně ohrožený (§2). Na Slovensku je pouze potenciálně ohrožený, také zde chráněný zákonem (NT/§). Chráněným druhem je i v Maďarsku.
Taxonomická poznámka: Druh náleží do okruhu hvozdíku časného (Dianthus praecox). Tento okruh zahrnuje více taxonů, které vykazují klinální variabilitu – okrajové populace se jeví jako dobře diferencované druhy, zatímco v převážné části areálu jsou mezi jednotlivými typy přechody. Proto např. ve Flóře Slovenska je hvozdík lumnitzerův klasifikován pouze jako poddruh šířeji pojatého druhu D. praecox, který na území Slovenska v tomto pojetí čítá tři subspecie (subsp. praecox, subsp. pseudopraecox, subsp. lumnitzeri). Problematika vyžaduje další studium.
Dianthus lumnitzeriDianthus lumnitzeri
Dianthus lumnitzeri
Fotografováno ve dnech 21. 4. a 21. 5. 2003 (Pavlovské vrchy).