Syn.: Dipsacus fullonum L. subsp. laciniatus (L.) Thell. – štětka dřípená
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité; Dipsacaceae Juss. – štětkovité
Dipsacus laciniatus

Dipsacus laciniatus

Rozšíření: Jižní a střední Evropa – na severu po severní Německo a severní Polsko, jižní Rusko, Kavkaz, Malá Asie, Írán, Střední Asie. Zavlečen i do Severní Ameriky. U nás roste roztroušeně v teplejších oblastech, častější je na jižní Moravě.
Ekologie: Roste na loukách a pastvinách, náspech, kolem cest, na hrázích vodních ploch i na rumištích, v pásmu od nížin do pahorkatin. Kvete od července do září.
Popis: Dvouletá bylina, 80–150(–200) cm vysoká, lodyha přímá, nahoře větvená, ostnitá, obvejčité listy přízemní růžice za květu odumřelé, lodyžní listy peřenolaločné až peřenosečné, na bázi srostlé, v obrysu eliptické až kopinaté. Strbouly až 7 cm dlouhé, válcovité až vejcovité, zákrovní listeny rozestálé, listeny ostnité, nanejvýše stejně dlouhé jako strboul, koruna bílá nebo narůžovělá. Plodem je nažka.
Ohrožení a ochrana: Štětka laločnatá je hodnocena jako ohrožený druh naší květeny (C3).
Dipsacus laciniatusDipsacus laciniatus
Dipsacus laciniatus
Fotografováno v červenci 2005 (Podyjí, hráz Novomlýnské nádrže).