Čeľaď: Elatinaceae Dum. – úporovité / elatinkovité
Elatine alsinastrum
Rozšírenie: Elatinka kuričkovitá je rozšírená od východnej Európy po Grécko, Sicíliu, Španielsko, Francúzsko a cez Nemecko a Dánsko do juhozápadného Fínska, ďalej severná Afrika (Alžírsko), Kaukaz, východná Ázia po západnú Sibír, Turkmenistan a Japonsko.
V Českej republike sa druh vyskytoval vzácne roztrúsene predovšetkým v Polabí, západných Čechách, ďalej na niekoľkých lokalitách na Morave. Takmer všade vyhynul, v súčasnosti je udávaný iba z dvoch lokalít. V SR je výskyt sústredený na Východoslovenskej nížine (relatívne bežný druh s množstvom recentných výskytov), vzácnejšie na Záhorskej a Podunajskej nížine.
Ekológia: Rastie na mokrých, zaplavovaných, výživných, nevápenatých, piesočnatých až bahnitých pôdach, na bahnitých brehoch riek a vodných plôch, na periodicky zaplavovaných miestach, slepých ramenách, depresiách (aj v obrábaných poliach) a vodných jamách v teplých nížinných oblastiach. Typický druh obnažovaných dien. Početnosť výrazne kolíše podľa vonkajších podmienok. Kvitne od (mája) júna do septembra.
Elatine alsinastrum
Opis: Jednoročná alebo trváca rastlina. Byľ 10–50(–80) cm, priama alebo vystúpavá, niekedy dole rozkonárená, zakoreňujúca. Listy sú rôznotvárne, na ponorených rastlinách čiarkovité, 1–žilové, dlhé 20–50 mm, po 8–16 v praslenoch, nad hladinou a na obnažených pôdach sediace, kopijovité až vajcovité, 6–12 × 3–8 mm, v 3-početných praslenoch, viacžilové. Kvety sediace v pazuchách listov, iba pri neponorených rastlinách, kališné lístky 4, vajcovité, končisté, 4 lupienky dlhšie ako kalich, vajcovité, zelenkasto biele, tyčinky 4 + 4. Plodom je guľatá, 4-puzdrová tobolka, semená rovné.
Ohrozenie a ochrana: Druh je ohrozený zmenami vo využívaní krajiny, intenzifikáciou poľnohospodárstva, lokality zanikajú priamou deštrukciou: stavebnou činnosťou, zavážaním „neplodných“ plôch odpadmi, ale najmä zmenami vodného režimu, melioráciami, vysušovaním močiarov, reguláciami riek a podobne. V súčasnosti mnohokrát prežíva už iba na sekundárnych biotopoch a jeho výskyt je často nestály.
V ČR je elatinka kuričkovitá zaradená do kategórie kriticky ohrozených (C1t), zákonom chránených (§1) druhov. V SR patrí medzi potencionálne ohrozené, zákonom chránené druhy (NT/§).
Poznámka: Okrem Východoslovenskej nížiny, kde je relatívne rozšírený, je to vzácny a ustupujúci druh flóry oboch republík.
Elatine alsinastrum
Elatine alsinastrumElatine alsinastrum
Foto: 22. 9. 2005 a 13. 6. 2006 (Slovensko, Východoslovenská nížina).