Česká jména: sladkoměška horní (Presl 1846, Sloboda 1852), škornice alpská (Mareček 1996)
Slovenská jména: krpčiarka alpínska (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Berberidaceae Juss. – dřišťálovité
Epimedium alpinum
Rozšíření: Roste v jižních Alpách a na západě Balkánu po Albánii a v severní Itálii.
Ekologie: Dubové lisy a lesy Castanea sativa, řidčeji jako podrost bučin nebo smíšených smrkových lesů, v nadmořské výšce 100–1200 m. Nejvýše stoupá do výšky 1500 m (Veliki Stolak, Bosna).
Epimedium alpinum
Popis: Vytrvalá bylina, v zemi dlouze plazivý oddenek. Stálezelená, listy na konci zimy obvykle odumírají. Lístků obvykle 9. Květenství krátké, přibližně stejně dlouhé jako stonkový list, takže se ztrácí v listí. Květy drobné, vnitřní kališní lístky červené, nepatrně delší než lístky korunní. Korunní lístky tvoří širokou a krátkou žlutou ostruhu.
Využití: Pěstuje se i ve středoevropských zahradách, vysazuje se na zastíněná stanoviště, snáší poměrně dobře i sušší podmínky.
Epimedium alpinum
Epimedium alpinumEpimedium alpinum
Epimedium alpinumBotanická zahrada hlavního města Prahy), a Vít Grulich, dne 13. 6. 2015 (Srbsko, NP Tara, Aluga).