Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Epipactis albensis
Rozšíření: Druh byl původně pokládán za endemita bývalého Československa, později byl nalezen na více místech střední a západní Evropy. U nás je nejčastější v nížinných oblastech a v úvalech.
Ekologie: Druh roste v nížinách a pahorkatinách, typickými stanovišti jsou lužní lesy, někdy se vyskytuje i na okrajích cest a v příkopech.
Popis: Nenápadný autogamický kruštík. Má výšku 9–30 cm. Lodyha je světle zelená, v horní části hustě a krátce pýřitá. Květy jsou poměrně málo otevřené. Přední část pysku – epichil – je krátká, širší než delší, žlutavě zelená (zejména po okrajích) a má srdčitý tvar. Zadní část pysku – hypochil – je konkávní, široká, zevnitř purpurová nebo hnědá. Sloupek je krátký, brylky rozpadavé, viscidium chybí (i v poupatech), blizna svírá ostrý úhel s osou sloupku.
Ohrožení a ochrana: Pro svou vzácnost je řazen mezi silně ohrožené druhy (C2b) a je chráněn zákonem (§2). Na Slovensku je druhem potenciálně ohroženým, také tady je chráněn zákonem (NT/§). Podléhá také ochraně mezinárodní úmluvy CITES.
Epipactis albensisEpipactis albensis
Epipactis albensisEpipactis albensis
Biotop
Fotografováno ve dnech 24. 7. 2005 (Brankovice) a 7. 8. 2005 (Uherský Brod).