Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Epipactis greuteri

Epipactis greuteri

Rozšíření: Druh byl popsán teprve v roce 1981 v řeckém pohoří Pindos, zatím byl zaznamenán v Řecku, Itálii, ČR, na Slovensku, v Rakousku a v zemích bývalé Jugoslávie. U nás byl druh nalezen teprve v roce 1985 v Moravském krasu, ale určen byl až v roce 1992. V Čechách se vyskytuje jen velmi vzácně, je však pravděpodobně přehlížený. Častější je na severní a střední Moravě, zejména v Moravském krasu, na Drahanské vrchovině, v Hostýnských a Vizovických vrších a v Javorníkách. Na Slovensku roste roztroušeně v karpatské oblasti.
Ekologie: Roste ve stinných a vlhkých bukových a smrkových lesích i ve smíšených porostech, často v okolí horských potoků, lesních mokřadů a příkopů lesních cest, na vlhkých a zásaditých půdách, v pásmu od pahorkatin až do hor. Kvete v červenci až srpnu.
Popis: Vytrvalá bylina, 20–60 cm vysoká, lodyha přímá, nahoře pýřitá, dolní listy okrouhlé, střední a horní kopinaté až vejčitě kopinaté, květenství dlouhé, často představuje až polovinu výšky rostliny, 5–25květé, květy zelené až olivově zelené, široce otevřené, nicí. Hypochil hluboký, uvnitř hnědavě zelený, epichil srdčitý, na vrcholu nazpět ohnutý, bělavý se žlutavě zelenými, vzácně i s nafialovělými bazálními hrbolky. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Kruštík Greuterův je hodnocen jako silně ohrožený druh naší květeny (C2r); na Slovensku uváděn jako ohrožený, zde je chráněn i podle zákona (EN/§).
Epipactis greuteriEpipactis greuteri
Epipactis greuteri
Fotografováno dne 17. 7. 2002 (Kozlůvky).