Syn.: Parapactis epipactoides Zimmermann, Epipactis helleborine subsp. muelleri (Godf.) Bolós, Mesalles et Vigo, Epipactis viridiflora (Rchb.) sensu Müller, Epipactis phyllanthes auct.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Epipactis muelleri

Rozšíření: Vyskytuje se v západní a střední Evropě a severní části jižní Evropy (Pyreneje, střední Itálie), kudy probíhá jižní hranice areálu.

Ekologie: Druh roste v teplejších oblastech ve světlých listnatých i jehličnatých lesích, křovinách nebo trávnících při okrajích lesa, někdy i na sekundárních stanovištích, vzácněji pak ve stinných lesích. U nás se vyskytuje roztroušeně v oblastech s vápnitou půdou, nejčastěji v chladnějších oblastech termofytika a v mezofytiku, od kolinního do submontánního stupně. Velmi vzácně se objevuje ve středních, severních a východních Čechách, poněkud častěji na Moravě, především v Bílých Karpatech. Vzhledem k častému zaměňování s krušíkem širolistým (Epipactis helleborine) není rozšíření u nás dostatečně zmapované. Kvete od poloviny června až do první poloviny srpna.

Popis: Vytrvalá, 20–45(–85) cm vysoká rostlina. Oddenek krátký, vodorovný, s mnoha dlouhými tlustými kořeny. Lodyha slabě chlupatá až olysalá, v dolní části s 2–4 pochvatými, hnědozelenými šupinami. Pro tento kruštík je charakteristický menší počet listů (4–6), listy jsou užší, vejčitě kopinaté až kopinaté. Květenství je řídké nebo hustší, nese (3–)8–25(–40) květů, vřeteno květenství je chlupaté. Květy jsou autogamické, obvykle poměrně málo otevřené, někdy však otevřenější. Pysk je kratší, než ostatní okvětní lístky. Epichil je krátký, širší než dlouhý, dozadu směřující. Sloupek nemá rostellum. Blizna je postavená kolmo k ose sloupku.

Ohrožení a ochrana: U nás je druh zařazen mezi silně ohrožené taxony (C2b), zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§2). Na Slovensku mezi taxony potenciálně ohrožené, i zde je chráněn zákonem (NT/§). Podléhá rovněž ochraně mezinárodní úmluvy CITES.

Poznámka: Navzdory tomu, že se jedná o autogamický kruštík, byly ojediněle zaznamenáni kříženci s kruštíkem širolistým (Epipactis helleborine). Spolehlivým určovacím znakem krušíku růžkatého je blizna, která je k ose sloupku v přibližně pravém úhlu.

Epipactis muelleriEpipactis muelleri

Fotografováno dne 17. 7. 2006 (Česko, Morava, Bílé Karpaty, Čertoryje).