Syn.: Cheirinia crepidifolia A. Dietr., Crucifera crepidifolia E. H. L. Krause
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Erysimum crepidifolium
Rozšíření: Ostrůvkovitě ve střední a jižní části Německa, v západní části České republiky a v malém areálu na pomezí středního Slovenska a Maďarska. V České republice je rozšířen v termofytiku severozápadních a středních Čech (Doupovská pahorkatina, České Středohoří, Český kras, Dolní Povltaví), vzácně v navazujících okrscích mezofytika. Rozšíření v Čechách představuje podstatnou část areálu druhu.
Ekologie: Rostlina je vázána na výslunné skály, travnaté suché stráně, rozrušené zdi, lemy teplomilných listnatých lesů, vzácněji i na narušená stanoviště.
Popis: Dvouletá až krátce vytrvalá bylina, 15–85 cm vysoká. Listy listové růžice (v době květu zaschlé) a listy v dolní polovině lodyhy 5–8 cm dlouhé, úzce obkopinaté až čárkovité, při bočním pohledu v horní třetině dolů zahnuté. Jsou výrazně vykrajovaně zubaté (zuby obvykle 1,5–2,0 mm dlouhé). Horní lodyžní listy čárkovité, celokrajné. Listy jsou s podélnou osou rovnoběžně chlupaté. Kališní lístky jsou bledozelené až žlutozelené, korunní lístky jsou bledě žluté, s četnými chlupy na spodní straně. Češule přímo až šikmo odstálé, nedosahují vrcholu květenství. Plody jsou rovnoměrně roztroušeně chlupaté.
Ohrožení a ochrana: Trýzel škardolistý je řazen Červeným seznamem rostlin České republiky mezi vzácnější druhy vyžadující další pozornost (C4a). Na Slovensku patří k druhům ohroženým, je zde chráněn i zákonem (EN/§).
Erysimum crepidifoliumErysimum crepidifolium
Erysimum crepidifoliumErysimum crepidifolium
Fotografováno dne 25. 5. 2006 (okolí Kadaně).