Syn.: Erysimum ramosissimum Crantz, Cheirinia repanda (L.) Link, Crucifera repanda E. H. L. Krause
Česká jména: treyzel největevnější (Opiz 1852), trýzel největevnatější (Sloboda 1852), trýzel rozkladitý (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: trýzel rozložitý (Dostál 1950), horčičník rozložitý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Erysimum repandum
Rozšíření: Archeofyt s původním areálem nejspíše v černomořské oblasti, dnes v celé jižní Evropě, severní Africe a jihozápadní Asii, druhotné výskyty jsou známé téměř ze všech světadílů. U nás kdysi hojně v celém termofytiku, dnes vzácně.
Ekologie: Roste na okrajích polí, čerstvých úhorech a narušovaných travinných společenstvech v blízkosti polí. Dříve častý plevel v polních kulturách. Vyskytuje se i na rumištích, skládkách nebo okrajích silnic. Vyhledává sušší stanoviště na bazických podkladech. Kvete od dubna do června.
Erysimum repandum
Popis: Jednoleté nebo ozimé byliny bez přízemní růžice listů. Lodyha přímá, nejčastěji 15–40 cm vysoká, často již v dolní polovině větvená s větvemi šikmo až rovnovážně odstálými nebo jednoduchá. Listy úzce kopinaté až podlouhlé, převážně s dvouramennými chlupy, zelené, přízemní a dolní listy krátce řapíkaté, s čepelí výrazně vykrajovaně zubatou až peřenodílnou, horní listy zúženou bází přisedlé, oddáleně mělce zubaté, v úžlabí středních lodyžních listů často zkrácené sterilní větve. Květní stopky kratší, než kališní lístky. Kališní lístky 4,5–5,8 mm dlouhé, na bázi nejsou vakovitě vyduté, korunní lístky 7,5–9,0 mm dlouhé, 1,5–2,5 mm široké, zaokrouhlené, citrónově žluté. Plodní stopky rovnovážně odstálé, téměř stejně široké jako šešule. Šešule nejprve obloukovitě vystoupavé, přesahující vrchol květenství, zralé rovnovážně odstálé.
Ohrožení a ochrana: V minulosti se trýzel rozkladitý vyskytoval roztroušeně až hojně, vlivem chemizace zemědělství natolik výrazně ustoupil, že je zařazen ke kriticky ohroženým druhům ČR (C1t). Na Slovensku patří mezi potenciálně ohrožené druhy (NT).
Erysimum repandumErysimum repandum
Erysimum repandumErysimum repandum
Erysimum repandum
Fotografováno dne 23. 4. 2011 (u Klentnice).