Syn.: Esula exigua (L.) Haw., Keraselma exigua (L.) Raf., Tithymalus exiguus (L.) Hill
Česká jména: pryšec drobný (Domin-Podpěra 1928, Polívka-Otruba 1948, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: mliečnik drobný (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia exigua
Rozšíření: Vyskytuje se v Evropě vyjma nejsevernějších oblastí, na východ po jihozápadní Ukrajinu, v severní Africe, druhotně v Severní Americe a Makaronésii. U nás roztroušeně až hojně v teplých oblastech, jinde roztroušeně až vzácně nebo s mezerovitým výskytem.
Ekologie: Roste na mezích, úhorech, polích, zahradách, podél komunikací nebo na obnažených místech travnatých svahů. Nejčastěji na slabě bazických, výhřevných, kamenitých až písčitých půdách.
Euphorbia exigua
Popis: Jednoleté byliny s jednoduchým hlavním kořenem. Lodyhy přímé nebo vystoupavé, obvykle do 20 cm vysoké, nevětvené nebo od báze bohatě větvené, oblé, lysé, lodyžní listy často k lodyze přitisklé. Čepel čárkovitá, obkopinatá až úzce kopinatá, celokrajná, na vrcholu uťatá až krátce zašpičatělá, klínovitou nebo srdčitou bází přisedlá, lysá, zpravidla světle zelená. Podpůrné listeny lichookolíků tvarem i velikostí podobné listům lodyžním. Cyathia v koncových i úžlabních lichookolících se 3–5 větvemi dále několikrát rozvětvenými. Zákrovní listence vidlanů kopinaté až trojúhelníkovitě úzce vejčité, souměrné, navzájem nesrostlé. Žlázky půlměsíčité, dvourohé. Tobolky kulovité, nekřídlaté, na kýlech jemně bradavčité, semena vejcovitá, se čtyřmi vyniklými hranami, na povrchu bradavčitá, šedá až světle hnědá. Kvete od června do září.
Ohrožení a ochrana: V České republice zařazen mezi vzácnější druhy vyžadující další pozornost (C4a).
Poznámka: Pro svou jedovatost je nebezpečným plevelem v pícninách.
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Fotografováno ve dnech 23. 7. 2011 (u Líského) a 27. 7. 2011 (Strakonice).