Syn.: Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb. Festuca valesiaca subsp. parviflora (Hack.) Tracey, Festuca valesiaca var. pseudovina (Hack. ex Wiesb.) Hegi
České mená: kostřava slanomilná (Dostál et Červenka 1991), kostřava nepravá (Kubát 2002)
Slovenské mená: kostrava paovčia (Dostál et Červenka 1991, Marhold et Hindák 1998)

Čeľaď: Poaceae – lipnicovité

Festuca pseudovina

Rozšírenie: Euroázijský druh. Vyskytuje sa v strednej Európe od Nemecka a Rakúska cez Čechy a Slovensko, Maďarsko, na juh zasahuje výskyt do Chorvátska a Srbska, ďalej Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina a odtiaľ európskou časťou Ruska do západnej Sibíri, v Strednej Ázii je udávaný z Kazachstanu.
V Českej republike je táto kostrava udávaná z Mosteckej panvy, viac lokalít bolo na južnej Morave. Na Slovensku v Záhorskej a Podunajskej nížine, v Košickej kotline, na Východoslovenskej nížine, izolovaný výskyt je v Spišskej kotline (Sivá brada, Gánovce).

Ekológia: Vyskytuje sa na suchých piesočnatých a slaných pasienkoch a lúkach, v stepných porastoch, ale aj na okrajoch ciest v teplých oblastiach od nížin do pahorkatín. Vyžaduje slané, hlinité, na jar mokré až preplavované, v lete suché pôdy. Kvitne od mája do júna.

Festuca pseudovina

Opis: Trváca, husto trsnatá, belaso sivozelená rastlina vysoká 10–30 cm. Steblá priame, tenké, hladké alebo slabo drsné. Pošvy listov hladké, až po bázu otvorené, jazýček veľmi krátky, uškatý, čepele útlo štetinovité až vláskovité, 2–10 cm dlhé, do 0,5 mm v priemere, drsné, sivozelené, 5-žilové, 3-rebernaté. Metlina 2–4(–5) cm dlhá, vajcovitá, hustá, úzka, konáriky drsné, klásky 4,5–6 mm, 4–5-kveté, sivozelené, fialovkasté, horná pleva vajcovito kopijovitá, krátko končistá, holá alebo páperistá, osť nanajvýš taká dlhá ako 1/3 plevice.

Festuca pulchra

Ohrozenie a ochrana: Druh – predovšetkým v juhomoravskej arele – veľmi výrazne redukoval svoje pôvodné rozšírenie. Aj v súčasnosti ho ohrozuje likvidácia zvyškov lokalít, ruderalizácia, sekundárna sukcesia a zavážanie odpadmi. V ČR je kostrava paovčia zaradená medzi ohrozené druhy (C3), na Slovensku nie je zaradená do Červeného zoznamu. Nie je zákonom chránená.

Poznámka: Na mierne zasolených pôdach porastotvorný druh, charakteristický druh zväzu Festucion pseudovinae.

Festuca pseudovinaFestuca pseudovina
Festuca pulchra

Foto: 12. 5. 2005 a 9. 5. 2010 (Slovensko, Podunajská nížina).