Syn.: Fumaria sturmii Opiz
Česká jména: routička pospolitá (Presl 1819, Opiz 1852, Sloboda 1852), zemědým lékařský (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: routička léční, gertrúdka, polní rutka (Reuss 1853), rútička liečivá (Novacký 1936), zemedym lekársky (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Papaveraceae Juss. – makovité

Fumaria officinalis

Rozšíření: Vyskytuje se v celé Evropě, ve Středozemí a na některých ostrovech Makaronésie, na východ po Západosibiřskou nížinu a Kaspické moře. Zavlečen do Severní i Jižní Ameriky (od Uruguaye po Ohňovou zemi), na Nový Zéland, Jávu, do Tasmánie i jižní Afriky. U nás se vyskytuje hojně od nížin do podhůří.

Ekologie: Výskytem vázán zejména na pole a úhory, rumiště, též jako plevel v zahradách či parcích nebo v ruderalizovaných křovinách.

Fumaria officinalis

Popis: Jednoletá, většinou sivozelená bylina. Lodyha přímá nebo vystoupavá, větvená, 10–30 cm vysoká. Listy řapíkaté, 2krát zpeřené, lístky řapíčkaté a dále dělené v 2–3 mm široké úkrojky. Květenství je mnohokvětý hrozen. Květy 5–9 mm dlouhé, kališní lístky vejčitě kopinaté 1,5–3,5 mm dlouhé a 0,5–1,5 mm široké, širší než květní stopka a užší než koruna. Koruna růžová až bělavě růžová, na vrcholu tmavě purpurová. Plodem je jednosemenná kulovitá nažka, která je širší než delší, na vrcholu vmáčklá, uťatá nebo velmi krátce zašpičatělá.

Variabilita: Dosti proměnlivý druh. Krajní případy variability byly dříve hodnoceny na úrovni samostatných druhů, dnes se považují spíše za poddruhy, zemědým lékařský pravý (Fumaria officinalis subsp. officinalis) a zemědým lékařský Wirtgenův (F. officinalis subsp. wirtgenii). Poddruhy se liší zejména hustotou květenství, charakterem horního korunního lístku a také tvarem plodů. Rozlišení však není vždy jasné, znaky se v různých částech areálu víceméně překrývají. Přesné rozšíření obou poddruhů na našem území není známo, nebyly rozlišovány.

Ohrožení a ochrana: Poddruh F. officinalis subsp. wirtgenii je Červeným seznamem hodnocen jako nedostatečně prostudovaný taxon (C4b).

Využití: Rostlina se dříve oficiálně používala v medicíně pro obsah alkaloidů (např. fumaricin, prolopin). Dodnes se využívá v lidovém léčitelství.

Fumaria officinalisFumaria officinalis
Fumaria officinalisFumaria officinalis
Fumaria officinalis

Fotografováno dne 29. 5. 2008 (Česko, Morava, na poli ve Valašském Meziříčí).