Syn.: Dalanum ladanum (L.) Dostál, Galeopsis intermedia Vill., Galeopsis latifolia Hoffm., Galeopsis parviflora Lam., Ladanella ladanum (L.) Pouzar et Slavíková, Ladanum intermedium (Vill.) Slavíková, Lamium ladanum (L.) Crantz, Tetrahit ladanum (L.) Moench
Česká jména: konopice různá (Presl 1819, Opiz 1852), konopice širolistá (Čelakovský 1879, Dostál 1950), konopička širolistá (Dostál 1989), konopice širolistá (Kubát 2002)
Slovenská jména: konopnica širokolistá (Dostál 1950), ziabor širokolistý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité

Galeopsis ladanum

Rozšíření: Roste v pásu od Francie přes celou Evropu až na Sibiř k Jeniseji, na jihu zasahuje do Španělska, Itálie, na Balkán, na Krym a Kavkaz, na severu do Skandinávie a k Archangelsku a Vorkutě. V Severní Americe je nepůvodní. U nás se patrně jedná o archeofyt, roste roztroušeně od nížin do pahorkatin.

Ekologie: Roste na suťových skalách, na výslunných stráních, v křovinatých porostech, na pasekách, občas jako plevel v obilí. Kvete od června do října.

Galeopsis ladanum

Popis: Jednoletá bylina s větvenou lodyhou vysokou 5–50 cm. Lodyhy jsou přímé, čtverhranné, přitiskle chlupaté, někdy olysalé, pod uzlinami neztlustlé, se stopkatými žlázkami s červeným sekretem. Listy jsou krátce řapíkaté, vejčitě kopinaté až kopinaté, s klínovitou bází, na okrajích s 5–8 páry zubů. Lichopřesleny jsou oddálené, tvořené 2–20 květy, listeny jsou podobné listům. Kalich je pěticípý, kališní cípy jsou stejně dlouhé, zakončené hrotem. Koruna je dvoupyská, asi 2× delší než kalich, světle fialová. Dolní pysk je trojlaločný, s typickými hrbolky. Prostřední lalok dolního pysku má uprostřed světlou skvrnu s tmavou kresbou. Plodem je tvrdka.

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je konopice širolistá zařazena mezi vzácnější druhy vyžadující další pozornost (C4a).

Galeopsis ladanumGaleopsis ladanum
Galeopsis ladanum
Galeopsis ladanum

Fotografováno dne 24. 7. 2011 (Česko, Čechy, NPR Větrušické rokle).