Syn.: Gentiana ciliata L., Gentianella ciliata (L.) Borkh., Hippion ciliatum (L.) F. W. Schmidt
Česká jména: prostřelenec brvitý (Presl 1819), horyška brvitá (Presl 1848), hořeček brvitý (Opiz 1852), hořec brvitý (Sloboda 1852, Čelakovský 1879, Dostál 1950), trličník brvitý (Dostál 1989), hořec brvitý (Kubát 2002)
Slovenská jména: hořec brvenný (Reuss 1853), horec brvitý (Dostál 1950), pahorec brvitý (Bertová 1984, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité

Gentianopsis ciliata

Rozšíření: Druh střední a jižní Evropy, vyskytuje se v oblasti od Pyrenejského poloostrova přes střední Evropu a Balkán až po jižní Ukrajinu. U nás je jeho výskyt roztroušený, především se objevuje v Českém a Moravském krasu, Českém středohoří, Bílých Karpatech aj.

Ekologie: Roste na suchých i mírně vlhkých trávnících, v lemech křovin a ve světlých lesích, většinou na vápníkem bohatých půdách, obvykle ve stupni pahorkatin, v horách jen zřídka. Vykvétá od července do října.

Gentianopsis ciliata

Popis: Dvouletá až krátce vytrvalá bylina, až 30 cm vysoká, s přímou a většinou nevětvenou lodyhou, která je hustě olistěná přisedlými, čárkovitými až čárkovitě kopinatými listy. Květy jsou jednotlivé na konci lodyhy, kalich je nálevkovitý, až 2,5 cm dlouhý, cípy jsou úzce trojúhelníkovité, zašpičatělé, koruna 4četná, nálevkovitá, modrá nebo vzácně i bílá, okraje korunních cípů jsou brvité. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: Úbytek tohoto druhu je v posledních desetiletích poměrně značný, byl proto zařazen v Červeném seznamu k ohroženým druhům naší květeny (C3). Na Slovensku je z hlediska ohrožení hodnocen jako druh méně dotčený (LC), jako ohrožený je uveden i v Červeném seznamu Rakouska.

Gentianopsis ciliataGentianopsis ciliata
Gentianopsis ciliataGentianopsis ciliata
Gentianopsis ciliata
Gentianopsis ciliata

Fotografováno ve dnech 26. 9. 2003 (Česko, Svratecká hornatina, Švařec) a 8. 9. 2012 (Polabí, Bříství).