Česká jména: kuklík potoční (Presl 1819, Opiz 1852, Sloboda 1852, Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: kuklík potoční (Reuss 1853), kuklík potočný (Novacký 1936, Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité

Geum rivale

Rozšíření: Vyskytuje se po celé Evropě, od Británie až po Ural a Kavkaz, na severu včetně Skandinávie a Islandu, dále také v Severní Americe. U nás je kuklík rozšířen téměř po celém území především na vhodných biotopech, ale chybí v dolním Povltaví, dolním Polabí, dolním Poohří.

Ekologie: Roztroušeně až dosti hojně osidluje lokality na živiny bohaté, tedy břehy potoků, vlhké a rašelinné louky a prameniště. Může vytvářet rozsáhlé načervenalé porosty.

Popis: Vytrvalá bylina, 15–60(–70) cm vysoká. Lodyha je přímá, chudě větvená, pýřitá, červenohnědá. Přízemní a dolní lodyžní listy jsou lyrovitě zpeřené. Kuklík patří k výrazným rostlinám zejména díky svému charakteristickému květenství. To rozkvétá v první polovině května a kvete až do července. Květy jsou zvonkovitě polosevřené, převislé, hustě žláznaté a chlupaté, červenohnědé barvy. Plodem je chlupatá nažka.

Geum rivaleGeum rivale
Geum rivaleGeum rivale

Fotografováno dne 19. 5. 2004 (Česko, Čechy, Sokolov).