Syn.: Caryophyllata urbana (L.) Scop., Geum rivale subsp. urbanum (L.) Á. Löve et D. Löve
Česká jména: kuklík lékařský (Presl 1819, Opiz 1852), kuklík lékařský, benedik (Sloboda 1852), kuklík obecný, benedykt (Čelakovský 1879, Polívka 1912), kuklík městský (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: kuklík lékařský, hrebíčková zelina, zajačie oko, páchací repík, benediktový kořen (Reuss 1853), kuklík obecný (Novacký 1936), kuklík mestský (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Geum urbanum
Rozšíření: Evropa (s výjimkou Islandu, střední a severní části Skandinávie, Finska a severoruské nížiny), na jihu jeho areál zasahuje až do Středozemí, severní části Malé Asie, dále na Kavkaz, Arménskou vysočinu, Altaj a severozápadní Himálaje. Druhotně roste v Severní Americe a Austrálii. Na celém území České republiky se vyskytuje hojně.
Ekologie: Roste v křovinách, lemech, pláštích listnatých lesů, v dubohabřinách, lužních lesích, při okrajích lesních cest, na polostinných až stinných rumištích, na zbořeništích a na dalších stanovištích ovlivněných činností člověka. Vyhledává čerstvě vlhké až vysychavé, živinami a většinou humusem bohaté půdy. Diagnostický druh svazů Galio-Alliarion a Arction lappae.
Popis: Vytrvalá, 20–80 cm vysoká bylina s válcovitým oddenkem a měkce pýřitou lodyhou. Přízemní listy jsou krátce řapíkaté, přetrhovaně lyrovitě zpeřené, se 2–6 šikmo vejčitými postranními lístky. Koncový lístek je větší, 3(–5)laločný nebo 3dílný. Dolní lodyžní listy bývají často podobné přízemním. Ostatní jsou 3četné s velkými, okrouhle vejčitými a hrubě zastřihovanými palisty. Všechny listy jsou po obou stranách řídce a měkce přitiskle chlupaté. Květenství bývá nejčastěji 2–8květé, rozkladité. Korunní lístky jsou obvejčité až okrouhle obvejčité, přisedlé nebo ± nezřetelně nehetnaté. Kališní lístky bývají za plodu dolů sehnuté. Souplodí nažek jsou kulovitá, řidčeji vejcovitě kulovitá, samotné nažky pak řídce a dlouze chlupaté. Kvete od května do srpna.
Využití: Rostlina se dříve sbírala jako léčivka.
Geum urbanum
Geum urbanumGeum urbanum
Fotografováno ve dnech 1. a 8. 6. 2008 (Liptál).