Syn.: Chelidonium glaucium L., Glaucium luteum Scop., Glaucium fulvum Sm.
České mená: mák růžkovatý (Hájek 1562), růžkovatec žlutý (Presl 1846, Sloboda 1852), rohatec žlutý (Dostál 1950, Mareček 1996, Kubát 2002)
Slovenské mená: rohatec žltý (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Papaveraceae Juss. – makovité
Glaucium flavum
Rozšírenie: Submediteránny druh vyskytujúci sa pôvodne v južnej a západnej Európe, pravdepodobne i v Makaronézii. Sekundárne rozšírený i v Severnej Amerike a Patagónii. V ČR a SR zriedkavo pestovaný, miestami splanieva.
Ekológia: Rastie na výslnných lokalitách, úhoroch, poliach a ruderálnych stanovištiach, prirodzene na morskom pobreží.
Opis: Dvojročná alebo trváca bylina. Byľ tuhá, zväčša rozkonárená, 30–50 cm vysoká, holá. Dolné listy stopkaté, podlhovasto obrátene vajcovité, lýrovito laločnaté až lýrovito strihané. Laloky, diely a segmenty nepravidelne ostro zúbkaté. Byľové listy sediace, objímavé, laločnaté až strihané. Koruna 35 mm v priemere, korunné lupienky široko obráteno vajcovité, žlté, zriedka tehlovočervené. Tobolky priame alebo mierne oblúkovito zakrivené, úzko valcovité, bradavičnaté, holé.
Ohrozenie a ochrana: Druh je zapísaný do Červenej knihy Ukrajiny.
Poznámka: Občas pestovaný ako okrasná rastlina.
Glaucium flavumGlaucium flavum
Glaucium flavum
Fotené 28. 9. 2008 (Grécko, Kréta, Malia).