Syn.: Gnaphalium fuscatum Pers., nom. illeg., Gnaphalium sylvaticum var. fuscatum (Pers.) Wahlenb., nom. illeg., Omalotheca norvegica (Gunnerus) Schultz Bip. et F. W. Schultz, nom. illeg., Gnaphalium sylvaticum subsp. fuscatum (Pers.) Čelak.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Gnaphalium norvegicum
Rozšíření: Druh hor severní, střední a jižní Evropy, méně často se vyskytuje v Grónsku, Kanadě, na východě na Sibiři. U nás v nejvyšších polohách většiny horských oblastí, nejčastěji ve výškách od 1000 do 1100 m n. m.
Ekologie: Roste na vysokohorských trávnatých holích, horských loukách, na okrajích lesů a cest, často na stanovištích ovlivněných činností člověka. Vyhledává čerstvě vlhké až vlhké, živinami bohaté, nevápnité půdy. Druh kvete od července do září.
Gnaphalium norvegicum
Popis: Vytrvalá, do 50 cm vysoká šedoplstnatá nápadně trsnatá bylina s krátkým oddenkem, někdy s jedním nekvetoucím výběžkem. Lodyha je přímá, nejčastěji nevětvená, řídce olistěná, s dolními listy za květu odumírajícími. Dolní listy s čepelí široce kopinatou, (4–)6–12(–18) cm dlouhou a do 1 cm širokou, pozvolna v krátký řapík zúženou, výrazně trojžilnou – na rozdíl od jednožilné čepele u podobné protěže lesní (Gnaphalium sylvaticum). Střední lodyžní listy podlouhle kopinaté, trojžilné. Všechny listy na líci hustě plstnaté, šedozelené až sytě světle zelené. Úbory přisedlé nebo stopkaté, v počtu 20–40(–70), vyrůstající v paždí listenů jednotlivě nebo po dvou až po třech (vzácně i více) v úžlabních klubíčkách a vytvářející husté klasnaté květenství zajímající 1/4, vzácně až 1/3 výšky rostliny. Dolní listeny úzce kopinaté, zákrov zvonkovitý nebo válcovitý, zákrovní listeny na hřbetní straně pýřité až krátce plstnaté, zelené, s širokým tmavě hnědým lemem. Květy nahnědlé, okrajové samičí, s korunou úzce trubkovitou, pěticípou. Plodem je nažka.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je protěž norská hodnocena jako druh ohrožený (C3).
Gnaphalium norvegicumGnaphalium norvegicum
Gnaphalium norvegicumGnaphalium norvegicum
Gnaphalium norvegicum
Fotografováno ve dnech 7. 7. a 17. 7. 2009 (u Tetřevích bud v Krkonoších).