Syn.: Orchis conopsea L., Habenaria conopsea (L.) Benth., Satyrium conopseum (L.) Wahlenb.
Česká jména: uzdenka pětiprstná (Presl 1819), uzděnka pětiprstá (Opiz 1852), pětiprstka obecná (Sloboda 1852)
Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Gymnadenia conopsea conopsea

Rozšíření: Eurasijský druh, na severu zasahuje až do subarktických oblastí Skandinávie, na východě areál pokračuje přes Povolží, Kavkaz a severní Írán až na Sibiř a Dálný východ. U nás byla kdysi hojným druhem, silně však ustoupila a nyní je vzácná.

Ekologie: Roste na xerotermních stráních, loukách a pastvinách, v pásmu od pahorkatiny až do hor.

Popis: Vytrvalá bylina, 25–55 cm vysoká, lodyha přímá, druhý list zdola alespoň 11krát delší než široký, květenství řídké, květy růžové až nachové. Kvete od května do července. Plodem je tobolka.
Spolehlivé určení je poměrně komplikované, v literatuře se často uvádí i její později kvetoucí poddruh pětiprstka žežulník horská (Gymnadenia conopsea subsp. montana – kvete v červenci a srpnu, dosahuje výšky až 75 cm a její květenství je hustší); v poslední době je však vymezení tohoto taxonu zpochybňováno. Pětiprstka žežulník je totiž karyologicky značně variabilní, často se v jediné populaci vyskytují jedinci několika karyotypů. Dříve byly právě na základě chromozomových počtů vylišeny některé poddruhy (např. Gymnadenia conopsea subsp. montana), jejich vymezení pouze na základě chromozomového počtu však nejspíše není oprávněné.

Ohrožení a ochrana: Pětiprstka žežulník pravá patří k silně ohroženým druhům naší květeny (C2t), zákonem je chráněna v kategorii ohrožených druhů (§3), současně je zařazena k druhům pod ochranou mezinárodní úmluvy CITES. Na Slovensku je zařazena k druhů málo dotčeným (LC), je zde také chráněna zákonem, stejně jako v Polsku, na Ukrajině, v Bělorusku, Rakousku, Německu, Švýcarsku a Itálii.

Využití: O „pětiprstici“ píše v 16. století lékař A. Matthioli ve svém Herbáři, odkazuje přitom už na Avicennu. Obeznámenost s ní je tedy prastará, této bylině byla přiřazována značná moc léčebná i magická.

Gymnadenia conopsea conopseaGymnadenia conopsea
Gymnadenia conopsea conopseaGymnadenia conopsea conopsea
Gymnadenia conopsea conopseaGymnadenia conopsea conopsea

Fotografováno ve dnech 18. 5., 20. 6. a 13. 7. 2003 (Česko, Morava, Bílé Karpaty, Čertoryje).