Syn.: Phleum alopecuroides Piller et Mitterp., Crypsis alopecuroides (Piller et Mitterp.) Schrad., Chilochloa explicata (Link) Roem. et Schult., Heleochloa explicata (Link) Hack. ex Fritsch, Phalaris explicata Link
České mená: bahenka psárkovitá (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenské mená: bahienka psiarkovitá (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Poaceae – lipnicovité

Heleochloa alopecuroides

Rozšírenie: Druh s eurozápadoázijským areálom. V Európe sa vyskytuje v Mediteráne, severnejšie od Francúzska (Bretaň) a Talianska cez panónsku oblasť až po Ukrajinu a južné Rusko. Cez juh európskej časti Ruska pokračuje výskyt za Ural do západnej Sibíri a do Strednej Ázie. Nepôvodný výskyt je v Severnej Amerike, kde bol zavlečený.
V Českej republike sa druh v minulosti vyskytoval v strednom Polabí (od Přelouče po Litoměřice, podľa niektorých názorov išlo iba o nepôvodné výskyty). Sekundárny výskyt bol zaznamenaný aj v južných Čechách (Strakonice). Väčšie množstvo lokalít na severozápadnej hranici pôvodného areálu bolo zaznamenaných na južnej Morave v oblasti Dyjsko-svrateckého úvalu, posledná z nich bola potvrdená v roku 1976. V roku 2005 bol druh nájdený (pôvodný výskyt?) u Vranovskej priehrady na južnej Morave.
Na Slovensku je druh známy iba z nížin, najviac lokalít je na Podunajsku (na sever po Nitru), vzácnejšie aj na Východoslovenskej nížine. Viacero historických lokalít zaniklo, na Podunajskej nížine existujú lokality v okolí Štúrova, pri Bokroši a Mojzesove, pravdepodobne aj inde. Na východe napríklad pri obciach Beša a Malé Trakany.

Ekológia: Vyskytuje sa na periodicky obnažovaných dnách a brehoch jazierok a kaluží, vo vlhkých depresiách na poliach, v priekopách a na poľných cestách v najteplejších nížinách. Vyžaduje na jar zaplavené, neskôr v lete vysychajúce, ťažké, hlinité alebo ílovité, nezriedka zasolené pôdy. Obsah solí v pôde môže značne kolísať, časté sú výskyty na pôdach bez vyššieho obsahu solí. V priaznivých podmienkach vytvára vlastné spoločenstvo Heleochloëtum alopecuroidis. Kvitne od júna do septembra.

Heleochloa alopecuroides

Opis: Jednoročná, trsnatá rastlina vysoká do 30 cm. Početné steblá sú kolienkato vystúpavé, dole s početnými nekvitnúcimi výbežkami. Pošvy listov hladké, holé, horné dlhšie ako čepeľ, nenafúknuté, jazýček nahradený radom chĺpkov, čepele do 10 cm dlhé, ploché alebo častejšie štetinovito zvinuté, 2–4 mm široké, na líci krátko chlpaté. Paklas valcovitý, dlhý 1–6 cm, 4–6(–8) mm široký, niekedy slabo kyjačikovitý, od najvyššej pošvy oddialený, klásky 2–3 mm dlhé, krátko stopkaté, plevy kopijovité, na kýle hrebeňovito brvité, černasté, plevica končistá, zrná tmavohnedé.

Ohrozenie a ochrana: Väčšina výskytov zanikla veľkoplošnou rekultiváciou pôd a intenzifikáciou poľnohospodárstva v minulosti. Súčasné výskyty sú často už iba fragmentom pôvodných a druh prežíva na sekundárnych, väčšinou ruderalizovaných stanovištiach, najčastejšie v depresiách uprostred polí. Územná ochrana je sama o sebe neúčinná, na prežitie druhu je potrebné zaistiť minimálne občasnú disturbanciu vegetačného krytu. V ČR je bahienka psiarkovitá kriticky ohrozeným (C1t), zákonom chráneným druhom (§1), na Slovensku je zaradená v Červenom zozname medzi zraniteľné druhy (VU), je zákonom chránená (§).

Poznámka: Druh v Českej republike aj na Slovensku dosahuje severnú hranicu svojho areálu.

Heleochloa alopecuroides
Heleochloa alopecuroides

Foto: 13. 9. 2005 a 19. 9. 2006 (Slovensko, Podunajská nížina).