Syn.: Cistus canus L., Helianthemum oelandicum subsp. incanum (Willk.) G. López, Helianthemum oelandicum subsp. canum (L.) Bonnier, Rhodax canus (L.) Fuss – devaterníček šedý
Čeleď: Cistaceae Juss. – cistovité

Helianthemum canum

Rozšíření: Těžiště areálu druhu leží v jižní Evropě, zasahuje i do xerotermních oblastí střední Evropy, do Irska, Walesu, západní Anglie a na švédský ostrov Öland, dále se vyskytuje v Malé Asii, na Kavkaze, v severozápadní Africe. U nás roste jen ve středních Čechách – Karlštejnsko, oblast Radotínského a Prokopského údolí v Praze, okolí Roudnice nad Labem.

Ekologie: Roste na výslunných stepních stráních, na skalách, a to na vápenci, v pásmu pahorkatin. Kvete od dubna do června.
Helianthemum canum

Popis: Nízký polokeřík, 5–20 cm vysoký, květonosné lodyhy vystoupavé až přímé, sterilní lodyhy rozprostřené, listy úzce eliptické až obvejčité, naspodu hustě plstnaté, bez palistů. Květenství 3–10(–12)květé, korunní lístky delší než široké, žluté, čnělka prohnutá, kratší než tyčinky. Plodem je vejčitě kulovitá tobolka.

Ohrožení a ochrana: Devaterník šedý je zařazen mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2r). Na Slovensku je řazen mezi druhy potenciálně ohrožené (NT). Zákonná ochrana mu přísluší v Německu.

Helianthemum canum
Helianthemum canumHelianthemum canum
Helianthemum canum

Fotografováno dne 15. 4. 2007 (Česko, Praha, Prokopské údolí).