Syn.: Ophrys monorchis L., Orchis monorchis All., Arachnites monorchis (L.) Hoffmanns., Epipactis monorchis F. W. Schmidt, Satyrium monorchis Pers., Orchis herminium Gren., Herminium clandestinum Gren. et Godr.
České mená: hrboluška obecná (Presl 1846), dvojlistec bambulitý, hrboluška (Sloboda 1852), toříček jednohlízný (Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989)
Slovenské mená: výškopa jednomoudí (Reuss 1853), trčuľa jednohľuzná (Dostál 1950), trčuľa jednohľuzá (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Herminium monorchis
Rozšírenie: Euroázijský druh. V Európe sa vyskytuje v južnej Škandinávii, na juhu Britských ostrovov, veľmi vzácne v štátoch Beneluxu a v Pobaltí. Hojnejší výskyt je v alpskej oblasti a v Karpatoch, smerom na východ oblasť súvislejšieho rozšírenia pokračuje cez Ukrajinu a juhom európskej časti Ruska. Okrem toho sa vyskytuje roztrúsene na Kaukaze. V Ázii výskyt zasahuje až na Sibír, Ďaleký východ, do Japonska a Číny.
V Českej republiky sa trčuľa vzácne vyskytovala v juhozápadných Čechách a na Morave v Hostýnských vrchoch a v Bílých Karpatoch. V súčasnosti je v ČR považovaná za vyhynutú. Na Slovensku je výskyt udávaný z Bielych Karpát, Malej Fatry, Nízkych Tatier, Belianskych Tatier, Slovenského Rudohoria, Slovenského raja, Liptovskej kotliny a z okolia Prešova a Košíc. Viaceré údaje sú s istotou mylné, napríklad lokalita Lom nad Rimavicou. V súčasnosti existuje niekoľko mikrolokalít v Malej Fatre, Rajci, po jednej lokalite v Slovenskom raji a v Nízkych Tatrách.
Ekológia: Druh vyžaduje výslnné pasienky, lúky, lesné okraje a vzácne aj slatiny a prameniská od pahorkatín do horského, zriedka až subalpínskeho stupňa, na vápenatých pôdach. Je konkurenčne veľmi slabý, vyžaduje často skeletnaté pôdy s nezapojeným vegetačným krytom.
Herminium monorchis
Opis: Rastlina 8–25(–30) cm vysoká. Listy na báze byle 2–3, kopijovito vajcovité, 4–10 cm dlhé a 0,6–1,5 cm široké, svetlo zelené. Vyššie na byli listy 1–2, úzko kopijovité. Súkvetie bohaté, úzko valcovité, nevýrazne jednostranné, listene rovnako dlhé ako semenníky. Kvety malé, ovisnuté, žltozelené, vonkajšie okvetné lístky špičkami von vyhnuté, vnútorné užšie, nezreteľne laločnaté: Pysk s nezreteľnou ostrohou, trojlaločnatý, prostredný lalok dvakrát dlhší ako bočné. Kvitne v júni až júli.
Herminium monorchis
Ohrozenie a ochrana: Mnoho lokalít druhu udávaných historicky dnes už neexistuje. Na existujúcich lokalitách ho ohrozuje predovšetkým sekundárna sukcesia – zarastanie náletovými drevinami, hromadenie stariny a vplyvom absencie tradičného obhospodarovania. Existujúce lokality je nevyhnutné ochranársky menežovať (kosenie, výruby), v opačnom prípade by veľmi rýchlo zanikli. V ČR je trčuľa zaradená medzi vyhynuté druhy (A1). Na Slovensku medzi kriticky ohrozené (CR) a zákonom chránené druhy. Chránený i v Poľsku, Srbsku a na Ukrajine. Je tiež zaradený v Červenej knihe vyšších rastlín SR a ČR. Medzinárodne chránený druh CITES.
Poznámka: V mnohých krajinách Európy veľmi vzácna a vyhynutím ohrozená rastlina. Aj v SR prežíva už iba na niekoľkých lokalitách, pričom v 80. rokoch 20. storočia bola trčuľa považovaná už za vyhynutú.
Herminium monorchisHerminium monorchis
Herminium monorchisHerminium monorchis
Foto: 1. 7. 2005 (Slovensko, Malá Fatra).
.