Syn.: Herniaria stipulacea Opiz, Herniaria vulgaris Hill, Herniaria rotundifolia Vis.
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Herniaria glabra
Rozšírenie: Areál zaberá takmer celú Európu, severnú Afriku a západnú Áziu, zavlečený bol do Severnej Ameriky. V ČR i na Slovensku rastie roztratene až hojne, okrem vysokých hôr.
Ekológia: Osídľuje narúšané otvorené stanovištia, ako sú štrkové náplavy, skalnaté stráne, železničné násypy, pieskovne, kameňolomy, poľné cesty a polia, zväčša na nevápenatých až kyslých substrátoch, od nížin po podhorské oblasti. Kvitne od júna do septembra.
Herniaria glabra
Opis: Jednoročná až viacročná svetlo- až žltozelená bylina. Koreň tenký, dlhý, často bohato rozkonárený. Byle oblé, poliehavé, chlpaté. Listy úzko elipsovité až obrátene vajcovité, asi 3–10 × 1–3 mm veľké, holé alebo len na okraji brvité, prílistky blanité, 0,5–1,5 mm dlhé. Kvety nakopené v klbkách po 6–10, 0,5–0,8 mm dlhé. Okvetné lístky úzko elipsovité až elipsovité, 0,5–0,8 mm dlhé, na vrchole zaoblené, holé alebo zriedkavo roztratene chlpaté. Staminódiá úzko čiarkovité, 0,3–0,4 mm dlhé, belavé. Tobolky elipsovité, 1–1,3 mm dlhé, žltozelené až svetlohnedé. Semená 0,4–0,6 mm veľké, okrúhle, čiernohnedé.
Poznámka: U nás rastie H. g. subsp. glabra, subsp. cerenata s plazivými zakoreňujúcimi byľami sa vyskytuje len v Stredomorí.
Herniaria glabra
Herniaria glabra
Foto: 31. 7. 2010 (Slovensko, Pribylina).