Syn.: Herniaria besseri (Fisch.) DC., Herniaria macrocarpa Sibth. et Sm., Herniaria millegrana Besser
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Herniaria incana
Rozšíření: Středozemí – od západního Mediteránu až do západní Asie. Nesouvisle zasahuje i do střední Evropy a evropské části Ruska, objevuje se v Maďarsku, na slovenské Burdě, údajně i na jedné lokalitě v Polsku. V 19. století byl uváděn také z jedné jihomoravské lokality, v 80. letech 20. století byl nalezen dokonce ve středních Čechách (Příbramsko). Zde je však patrně nepůvodní.
Ekologie: Roste na xerotermních stanovištích, na výslunných stráních, často v polopřírodních a synantropních společenstvech, na půdách neutrálních až zásaditých, v pásmu od nížin až do hor, na Slovensku v nadmořské výšce do 300 m. Kvete od června do září.
Popis: Vytrvalá bylina, jen 1–3 cm vysoká, polštářovitého habitu, lodyha na bázi dřevnatá, poléhavá, hustě větvená, listy vstřícné, obkopinaté, hustě bíle štětinovitě chlupaté, až 12 mm dlouhé, květní klubíčka 3–6květá, květy drobné, kalich hustě štětinatě chlupatý, staminodia zelenavá. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Vzhledem k tomu, že na středočeské lokalitě je druh patrně jen zavlečený a starší údaje z jihomoravské lokality jsou nejisté, je v současnosti u nás řazen k vyhynulým druhům, a to v podkategorii nejasných případů vyhynutí (A3). Je otázkou, zda by přece jen nebylo vhodnější (vzhledem k existující lokalitě v Čechách) jej kategorizovat jako kriticky ohrožený druh (C1). Na Slovensku patří k druhům kriticky ohroženým (CR) a také zákonem chráněným. V Maďarsku je zařazen k druhům ohroženým (EN).
Herniaria incana
Herniaria incana
Fotografováno dne 31. 5. 2008 (Slovensko, Burda).