Česká jména: jestřabník vrcholiční (Presl 1819), jestřabník vrcholičný (Opiz 1852), jestřábník okoličnatý (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: jastrabník okolíkatý (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Hieracium umbellatum

Rozšíření: Druh s velmi širokým areálem, který zahrnuje téměř celou Evropu bez Středozemí, přičemž zasahuje až za polární kruh, dále široký pruh v Asii až po Japonsko a Severní Ameriku. V ČR roste roztroušeně až hojně v nižších a středních polohách, vzácněji zasahuje v horách až nad 1000 m n. m. Na Slovensku je roztroušený.

Ekologie: Světlé listnané nebo borové lesy, křoviny, výslunné travnaté stráně, písčiny, kamenolomy a kamenné snosy, řidčeji i vlhčí louky, vyhýbá se vápencovým podkladům.

Hieracium umbellatum

Popis: Vytrvalá bylina až více než 1 m vysoká, za květu bez přízemní růžice listů. Lodyhy jsou pravidelně bohatě olistěné, rýhované, víceméně lysé. Listy jsou tuhé, krátce řapíkaté, podlouhlé, kopinaté až čárkovitě kopinaté, 5–10 cm dlouhé a 0,7–1,3 cm široké, na okraji drobně oddáleně zubaté, často podvinuté. Úbory tvoří okolíkatě stažené vrcholíky; zákrov vejcovitý, asi 1 cm dlouhý, zákrovní listeny střechovitě uspořádané, kopinaté až čárkovitě kopinaté, vnější nazpět zahnuté, odstávající, vnitřní přitisklé. Květy jazykovité, sytě žluté.

Záměny: Snadno rozlišitelný druh vysokého jestřábníku s pravidelně olistěnou lodyhou, který má ven vyhnuté, špičkami odstávající zákrovní listeny.

Hieracium umbellatumHieracium umbellatum
Hieracium umbellatum

Fotografovala Alena Vydrová, dne 2. 8. 2011 (Česko, Čechy, vojenský újezd Boletice).