Syn.: Caullinia hippuroides Raf.
Česká jména: truskavec obecný (Presl 1819, Opiz 1852, Sloboda 1852), prustka obecná, truskavec (Čelakovský 1879), prustka obecná (Polívka 1912, Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité

Hippuris vulgaris

Rozšíření: Evropa (kromě nejjižnějších oblastí), severní a východní Asie, Severní a Jižní Amerika (od Grónska a Aljašky po severní Kalifornii a Illinois, na jihu od středního Chile až po Ohňovou zemi). U nás velmi vzácně především v severních a středních Čechách a na jižní Moravě; protože je často vysazována, v řadě případů nelze rozeznat, zda je výskyt na lokalitě původní, někdy byla svévolně vysazována dokonce samotnou ochranou přírody, jako např. na Kokořínsku. Na Slovensku především v Podunají a dolním Pováží. Na řadě původních lokalit druh vymizel.

Ekologie: Roste na okrajích a březích rybníků, tůní, odvodňovacích kanálů, většinou ve stojaté, méně často i v tekoucí vodě, u nás v pásmu od nížin po pahorkatiny, v Alpách však až do výšky 2000 m, v Číně dokonce až do 5000 m n. m. Kvete od května do července.

Hippuris vulgaris

Popis: Vytrvalá vodní nebo bahenní bylina. Lodyha je nevětvená, 5–150 cm dlouhá, listy v přeslenech po 8–15, u ponořených lodyh jsou měkké, až 10 cm dlouhé, u vynořených tuhé, jen 4 cm dlouhé. Květy se objevují na vynořených lodyhách, jsou drobné, zelené. Plodem je nažka. Druh je poměrně variabilní, rozdíly jsou hodnoceny na úrovni forem a většinou jsou ovlivněny vodním režimem na stanovišti.

Využití: Poměrně často se pěstuje jako okrasná trvalka v zahradních nádržích.
Ohrožení a ochrana: Vzhledem k zániku mnoha původních lokalit a dalšímu trvalému ústupu je druh zařazen ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1t), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1). Na Slovensku patří k druhům ohroženým, i zde je chráněn zákonem (EN/§). Chráněným druhem je i v Srbsku. K ohroženým druhům patří také v některých amerických státech (Maine, New Hampshire, New York, Vermont), v Indianě vyhynul.

Hippuris vulgaris
Hippuris vulgarisHippuris vulgaris

Fotografovali Ladislav Hoskovec, dne 10. 6. 2005 (Česko, Morava, Podyjí), Karel Bergmann, 20. 10. 2013 (Kanada, Alberta, Calgary, Confluence Park).