Syn.: Elymus europaeus L., Cuviera europaea (L.) Koeler, Hordeum europaeum (L.) All.
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Hordelymus europaeus
Rozšíření: Vyskytuje se v Evropě, především střední a západní, a na Kavkaze. Je uváděna také ze severní Afriky. U nás roste roztroušeně od pahorkatin do hor.
Ekologie: Roste ve stinných listnatých lesích a křovinách, zvláště v květnatých bučinách. Půdy vyžaduje vlhké, živné, často roste na vápencích.
Hordelymus europaeus
Popis: Vytrvalá trsnatá tráva, vysoká 50–110 cm, bez výběžků. Stébla jsou krátce vystoupavá, přímá, listové pochvy dolních listů jsou vlnatě chlupaté. Čárkovité listy jsou na líci roztroušené chlupaté, sytě zelené, jazýček téměř chybí. Květenstvím je hustý přímý lichoklas dlouhý 4–10 cm s nelámavým vřetenem. Klásky vyrůstají po třech ve výkrojku vřetene, plevy i pluchy jsou osinaté. Plodem je okoralá obilka. Kvete od června do srpna.
Ohrožení a ochrana: Ječmenka evropská je uvedena v Červené knize Ruska, také v Červeném seznamu Irska (DD).
Hordelymus europaeusHordelymus europaeus
Hordelymus europaeusHordelymus europaeus
Fotografováno dne 11. 7. 2010 (NPR Koda).