Syn.: Lycopodium selago L., Lycopodium reflexum Opiz, Plananthus fastigiatus (Kit.) Opiz et Plananthus recurvus (Kit.) Opiz, Urostachys selago (L.) Herter – plavuň jedlová
Čeleď: Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb. – plavuňovité
Huperzia selago
Rozšíření: Severní části Evropy, Asie a Severní Ameriky, jižněji jen v horských oblastech, vyskytuje se také na jihu Jižní Ameriky. U nás roztroušeně v horských oblastech, častěji v pohraničních horách, na Slovensku je celkově hojnější, roste zde ve vyšších polohách Karpat.
Ekologie: Roste ve vlhkých lesích hor a na subalpínských holích, převážně na kyselých půdách.
Huperzia selago
Popis: Vytrvalá bylina, 5–30 cm vysoká, lodyhy přímé, u starších rostlin s krátce poléhavou bází, vidličnatě větvené, tvoří husté trsy, listy drobné, čárkovitě kopinaté, většinou uspořádané do 8 řad. V úžlabí listů v horní části lodyhy se tvoří výtrusnice, vranec se však rozmnožuje také vegetativně opadavými pupeny, které vznikají v úžlabí listů na konci větví.
Ohrožení a ochrana: Vranec jedlový patří k ohroženým druhům naší květeny (C3), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§3). Je zapsán také do Červené knihy Ukrajiny a Běloruska.
Huperzia selago
Huperzia selago
Fotografováno dne 14. 6. 2004 (Slovensko, Malá Fatra).