Česká jména: blíjn (Hájek 1562), blín (Huber 1596, Koniáš 1704), blín černý (Engelbert 1814, Presl 1819, Opiz 1852, Sloboda 1852, Čelakovský 1879, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: blen černý, temian, blen, belian, černý blín, blín, bělena, blekot, šaly, lulka (Reuss 1853), blen čierny (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Solanaceae Juss. – lilkovité

Hyoscyamus niger

Rozšíření: Evropa, severozápadní Afrika, západní Asie, jižní Sibiř, zavlečen do Ameriky a Austrálie.

Ekologie: Roste na živinami bohatých půdách na rumištích, úhorech, u cest, především v teplejších oblastech, je však stále vzácnější. Kvete od června do září.

Popis: Jedno- až dvouletá bylina s přímou lodyhou, 30–60 cm vysoká, celá lepkavě žláznatě vlnatá, listy v přízemní růžici řapíkaté, lodyžní poloobjímavé, střídavé, květy v prodloužených vijanech, koruna nálevkovitá, až 35 mm dlouhá, špinavě žlutá, fialově žilkovaná. Plodem je tobolka.

Variabilita: Druh je poměrně variabilní, rozdíly se projevují ve velikosti rostlin, ve stavbě kořene, větvení lodyhy, tvaru a velikosti listů, hustotě odění, barvě a době květu. V minulosti rostl v českém Polabí a v okolí Prahy jednoletý taxon H. niger var. agrestis, který vykvétal až koncem léta, byl nízký (do 30 cm), jeho listy byly menší, jen mělce laločnaté, horní dokonce skoro celokrajné, koruny byly světlejší, mnohdy s nezřetelným žilkováním. Není zcela jasné, jak se dále odlišoval od variety H. n. var. pallidus, která by měla mít korunu světle žlutou a bez tmavší žilnatiny. V pozdním létě je možné najít na exemplářích blínu nejrůznější modifikace těchto znaků. Naopak jarním druhem by měl být skoro legendární dvouletý Hyoscyamus bohemicus od Berouna, jehož listy jsou kopinaté, chobotnaté, na líci lysé, jeho koruna je bílá s fialovými retikulátními žilkami.

Hyoscyamus nigerHyoscyamus niger
Hyoscyamus niger
Hyoscyamus niger

Ohrožení a ochrana: Blín černý je řazen k ohroženým druhům naší květeny (C3).

Poznámka: Celá rostlina je prudce jedovatá, obsahuje jedovaté alkaloidy, především hyoscyamin, atropin a skopolamin. Nejjedovatější bývají kořeny. Od nepaměti byla tato bylina používána v magii, především k navození transu. Používala se k věštění, také se věřilo, že blínová mast umožňuje čarodějnicím létat, dokáže přivodit déšť nebo i sucho. Ve středověku byl blín užíván i jako anestetikum a samozřejmě jako jed. V 19. století byl chápán jako ohavný, hovořilo se o něm nezřídka s největším opovržením: Nic dobrého není v šeredném blínu… (Sobotka). Říkávalo se o něm, že je mezi rostlinami tím, čím sova mezi ptáky (Sobotka), byl nazýván dokonce „proletariátem rostlinným“ (Rosický).

Hyoscyamus niger
Hyoscyamus niger
Soutěž

Fotografováno ve dnech 17. 6. 2003 a 23. 7. 2005 (Ladislav Hoskovec: Dunajovické kopce), v září 2008 (Nymbursko, pole u Bříství) a 22. 9. 2009 (Jan Hátle – řez květem a plodem: Zeleneč).