Syn.: Acarna mollis Besser, Carduus mollis L., Cirsium molle Scop., Cnicus mollis Roth
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Jurinea mollis

Jurinea mollis

Rozšíření: Jihovýchodní Evropa, na severu areál zasahuje až na jižní Slovensko a na jižní Moravu. U nás se vyskytuje ponejvíce na Hustopečské pahorkatině a v okolí Mikulova.
Ekologie: Roste na výslunných travnatých a křovinatých svazích, také na píscích, v pásmu pahorkatin. Kvete od května do července.
Popis: Vytrvalá bylina, 30–70 cm vysoká, lodyha přímá, zpravidla jednoduchá, rýhovaná, přízemní listy v růžici, řapíkaté, v obrysu kopinaté, peřenosečné, s 5–6 páry oddálených úkrojků, lodyžní listy celistvé nebo chudě členěné, kopinaté až čárkovité, v horní třetině lodyhy jen redukované nebo chybějí, všechny listy na okraji podvinuté, pavučinatě plstnaté, na rubu hustě plstnaté. Úbory polokulovité až kulovité, jednotlivé, 2–5 cm v průměru, zákrovní listeny ven vyhnuté, pavučinaté, koruny červenofialové. Plodem je nažka s bílým chmýrem.
Ohrožení a ochrana: Sinokvět měkký je hodnocen jako silně ohrožený druh naší květeny (C2b), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2).
Jurinea mollisJurinea mollis
Jurinea mollis
Jurinea mollis
Fotografováno ve dnech 20. 5. 2004 a 23. 4. 2011 (Čejkovické Špidláky).