Syn.: Axyris ceratoides L., Ceratoides latens (J. F. Gmelin) Reveal et N. Holmgren, Diotis ceratoides (L.) Willd., Eurotia ceratoides (L.) C. A. Meyer, Krascheninnikovia latens J. F. Gmelin.
Čeleď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité
Krascheninnikovia ceratoides
Rozšíření: Pustinné oblasti od Středozemí (Španělsko, severní Afrika) a východní Evropy přes Írán, Afghánistán a jižní Sibiř až po poušť Gobi. Kdysi údajně rostl i na jižní Moravě v okolí Znojma, dnes vyhynulý. V roce 2007 byl nalezen jako zcela nový druh slovenské flóry také u jihoslovenské obce Bernolákovo.
Ekologie: Kamenité pouště, polopouště, horské pustiny, stepi. V horských pánvích vytváří občas souvislé jednodruhové porosty. V Evropě vyhledává písčité půdy, v sousedním Rakousku roste na příkrých k jihu orientovaných svazích, s rozvolněnou, často ruderalizovanou vegetací.
Krascheninnikovia ceratoides
Popis: Vzpřímeně rostoucí keř, polokeř či dřevnatějící bylina, jen zřídka přerůstající 1 m. Starší větve hnědé, mladší šedohnědé. Celá rostlina je krytá šedými (vzácněji hnědými) hvězdicovitými chlupy. Listy jsou dobře vyvinuté, střídavé, kopinaté, asi 3 cm dlouhé, šedé, na podzim červenající s krátkým řapíkem, na okrajích podvinuté. Květy jednopohlavné, se zakrnělým okvětím, čtyřčetné. Samčí květenství jsou stopkatá klubíčka vyrůstající nahloučené v horní části přímého stonku, samičí květy samostatně či po 2(–3) v přisedlých klubíčkách, která jsou řídce pod samčím květenstvím. Semena mají 4 svazky dlouhých chlupů, které je nadnášejí ve větru.
Ohrožení a ochrana: V českém Červeném seznamu je druh zařazen mezi nejasné případy vyhynutí (A3).
Krascheninnikovia ceratoidesKrascheninnikovia ceratoides
Krascheninnikovia ceratoides
Fotografováno dne 23. 9. 2007 (Čína, západ provincie Čching-chaj).