Čeleď: Linaceae S. F. Gray – lnovité
Linum hirsutum
Rozšíření: Jižní a střední Evropa – od střední Itálie a Balkánského poloostrova přes Panonskou nížinu po Ukrajinu, Krym a střední Turecko. U nás se vyskytuje roztroušeně jen na jižní Moravě. Podle hustoty ochlupení jsou rozlišovány dva poddruhy – L. h. subsp. hirsutum (na našich fotografiích) s výrazným ochlupením, roste i u nás, dosahuje zde severozápadní hranice areálu; L. h. subsp. glabrescens s dolní částí lodyhy i listy lysými, u nás se nevyskytuje, najdeme jej vzácně na jižním Slovensku.
Ekologie: Roste na výslunných svazích, opuštěných pastvinách a ve vinohradech, v lesostepích, v pásmu nížin až pahorkatin. Kvete od června do začátku srpna.
Popis: Vytrvalá bylina, 25–60 cm vysoká, lodyha vystoupavá až přímá, listy střídavé, 3–5žilné, dolní obvejčité, horní kopinaté. Květenstvím je vidlan, květy nápadně velké, korunní lístky obvejčité, světle modré. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Len chlupatý patří k silně ohroženým druhům naší květeny (C2t), zákon jej chrání v kategorii kriticky ohrožených (§1). Na Slovensku je z hlediska ohrožení řazen k druhům potenciálně ohroženým, i zde je chráněn zákonem (NT/§).
Linum hirsutumLinum hirsutum
Linum hirsutumLinum hirsutum
Fotografováno dne 8. 8. 2004 (Dunajovické kopce).