Syn.: Caprifolium dumetorum Lam., Caprifolium xylosteum (L.) Gaertn., Xylosteon dumetorum (Lam.) Moench, Chamaecerasus xylosteum (L.) Billot, Chamaecerasus dumetorum (Lam.) Delarbre
Česká jména: zimoléz obecný (Presl 1846, Sloboda 1852), zimolez obecný (Opiz 1852), zimoléz obecný (Čelakovský 1879), zimolez obecný (Polívka 1912), zimolez pýřitý (Dostál 1950), zimolez obecný (Dostál 1989, Mareček 1997), zimolez obecný, zimolez pýřitý (Kubát 2002)
Slovenská jména: zimolez obyčajný (Dostál 1950), zemolez obyčajný (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité
Lonicera xylosteum
Rozšíření: Roste v Evropě mimo nejsevernější a nejjižnější části, v Malé Asii, na Kavkaze, v sibiřské části Asie po Jenisej. Ve Velké Británii a Irsku je zplanělý. V ČR roste roztroušeně především v nadmořské výšce 300–500 m, nejvíce na vápencovém podkladu.
Ekologie: Světlé listnaté lesy (především ze svazů Carpinion, Tilio-Acerion), křovinaté stráně, těžší hlinité půdy.
Lonicera xylosteum

Lonicera xylosteum

Popis: Keř 1–3 m vysoký. Letorosty hustě krátce chlupaté, později tmavohnědé až červenohnědé a olysalé. Starší větve s šedohnědou borkou mají hnědou dřeň, později jsou duté. Pupeny kuželovité, s dlouze chlupatými šupinami. Čepel listů je vejčitá až široce eliptická nebo obvejčitá, 2,5–9 cm dlouhá, 1,7–5 cm široká, na bázi obvykle zaokrouhlená, na vrcholu tupá až špičatá. V mládí je oboustranně chlupatá, později na líci olysalá, na rubu chlupatá. Řapík je 2–5 cm dlouhý, chlupatý. Dvoukvětá květenství na krátké stopce (0,5–2,5 cm ). Listeny jsou čárkovitě kopinaté (asi 2 mm dlouhé), chlupaté, zdéli semeníku. Listénce jsou vejčité (asi 1 mm dlouhé), chlupaté nebo lysé, dosahují do poloviny semeníku. Kalich je krátký, s opadavými cípy. Koruna dvoupyská, až 15 mm dlouhá, bílá, při odkvétání žlutavá, nebo narůžovělá, vně i uvnitř chlupatá. Korunní trubka (asi 4 mm dlouhá) je na bázi vakovitě vydutá. Horní korunní pysk je asi do třetiny rozdělen ve 4 cípy. Tyčinky jsou zdéli koruny, s nitkami dole chlupatými. Semeník je vejcovitý, obvykle chlupatý; semeníky sousedních květů jsou volné nebo pouze na bázi srostlé. Chlupatá čnělka zakončená kulovitou bliznou je kratší než prašníky. Bobule jsou 6–8 mm velké, červené, lesklé. Semena jsou hnědožlutá, 2,5–3,5 mm dlouhá, elipsoidní, prohnutá.
Využití: Kdysi dřevo na drobné předměty pro svou tvrdost – jako kost (osteum).
Poznámka: Bylo popsáno mnoho forem, nejčastěji podle intensity odění nebo délky květních stopek.
Lonicera xylosteum
Lonicera xylosteum
Fotografováno v srpnu 2008 (bobule – Český kras) a v květnu 2009 (kvetoucí – Praha, Prokopské údolí).