Syn.: Alcea palmata Gilib., nom. inval., Bismalva alcea (L.) Medik, Malva alcea subsp. excisa (Rchb.) Holub, Malva alcea var. excisa (Rchb.) Asch., Malva fastigiata Cav.
Čeľaď: Malvaceae Juss. – slézovité / slezovité
Malva alcea

Malva alcea

Rozšírenie: Európsky druh, pôvodný areál siahal pravdepodobne od Pyrenejského polostrova cez Francúzsko, Taliansko a štáty bývalej Juhoslávie do strednej Európy, Pobaltia a západnej časti Ukrajiny a Bieloruska, ďalej na sever a na juh sa druh šíril druhotne a splaňoval z kultúr (Tenerife, Veľká Británia, Holandsko, Rumunsko, Škandinávia, Rusko). Ako nepôvodný druh rastie aj v Severnej Amerike. V ČR sa prelínajú primárna a sekundárna časť areálu, pomerne hojne sa vyskytuje v teplejších pahorkatinách, v údoliach riek a pod., v severných oblastiach iba zriedkavo až roztratene. Na Slovensku je druh považovaný za nepôvodný, roztratene rastie v Záhorskej a Podunajskej nížine a v Poiplí, v Karpatoch sa vyskytuje zriedkavo.
Ekológia: Typickým biotopom sú výslnné stráne, pahorky, svetlé kroviny a okraje lesov, zriedkavo rastie aj na lúkach, hrádzach a na brehoch potokov a riek.
Opis: Trváca bylina, stonky 30-250 cm dlhé, priame, chlpaté. Dolné listy dlho stopkaté, okrúhlo srdcovité, päťlaločnaté až päťzárezové, na okraji vrúbkované, stredné a horné spravidla dlaňovito trojdielne až sedemdielne. Kvety veľké, kalištek zložený z 3 vajcovito kopijovitých listeňov dlhých asi 6-8 mm, kalich do polovice zrastený, cípy trojuholníkovité, za plodu sa výrazne zväčšujú, korunné lupienky trojuholníkovito obrátene vajcovité, 2-4 cm dlhé, 1,5-3 cm široké, na vrchole vykrojené, svetloružové až červenofialové, nechtík husto chlpatý. Diskovité plody sú obalené kalichom, skladajú sa z asi 19-25 holých plôdikov. Semená sú obličkovité, sivočierne.
Využitie: Malva alcea sa pestovala už od skorého stredoveku ako magická rastlina na výrobu amuletov a tiež ako liečivka. Dnes sa pestuje zväčša iba ako okrasná rastlina.
Ohrozenie a ochrana: V ČR menej ohrozený druh (C4a).
Malva alcea
Malva alcea
Foto H. Štalmachová, august 2005 (Slovensko, Krásno nad Kysucou, osada Sýkorovci).