Syn.: Melampyrum subalpinum (Jur.) A. Kern., Melampyrum nemorosum subsp. angustifolium Čelak., Melampyrum fallax Čelak., Melampyrum angustissimum Beck
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité

Melampyrum bohemicum

Rozšíření: Středoevropský druh, vyskytuje se pravděpodobně jen ve Východních Alpách, v Předalpí, Česku a na slovenském Záhoří. V České republice roste ve východním Polabí, na Třeboňsku a Táborsku, v okolí Olešnice u Kunštátu a vzácně v Českém ráji.

Ekologie: Roste v borech, doubravách a lesních lemech, v pásmu pahorkatin. Kvete od června do září.

Popis: Jednoletá, poloparazitická bylina, 10–40 cm vysoká, lodyha přímá, větvená, listy čárkovitě kopinaté, úzké, nejvýše 6 mm široké, jen nejhořejší listeny namodralé, květenství hroznovité, řídké, jednostranné, 10–30květé, kalich pouze na žebrech řídce chlupatý, koruna žlutá, na horním pysku často rezavě naběhlá, dolní pysk od horního za plného květu oddálený, dolní pysk delší než horní. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: V českém Červeném seznamu je tento druh (jako M. subalpinum) zařazen k ohroženým (C3), ve stejné kategorii je chráněn také zákonem (§3). Na Slovensku je řazen k ohroženým a zákonem chráněným (EN/§) druhům.

Poznámka: Podle posledních poznatků se české a slovenské populace neliší signifikantně od rakouských populací známých pod starším jménem Melampyrum subalpinum (Jur.) A. Kern., a je tedy vhodnější pro ně používat toto jméno.

Melampyrum bohemicumMelampyrum bohemicum
Melampyrum bohemicum

Fotografováno dne 6. 7. 2004 (Česko, Pardubicko, u osady Rousínov poblíž Horního Jelení).