Syn.: Orchis rivini Gouan, Orchis cinerea Schrank, Straneuma militaris Salisb.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Orchis militaris
Rozšíření: Eurasijský druh, západní hranice jeho rozšíření vede od Katalánska po jižní Švédsko, na východě druh zasahuje přes Malou Asii, Kavkaz a Sibiř až po Bajkal. U nás se vyskytuje v Českém středohoří, Českém krasu, Polabí a především na jihovýchodní Moravě.
Ekologie: Statný a nádherný vstavač teplých a slunných luk a strání, ale i světlých křovin a lesních lemů. S oblibou roste na vápnitých půdách, které jsou většinou sušší, objevuje se však i na stanovištích dosti vlhkých. Kvete od května do června.
Orchis militaris
Popis: Vytrvalá bylina, 20–65 cm vysoká, lodyha přímá, nevětvená, rýhovaná, v horní polovině bezlistá, listy podlouhle vejčité až obvejčité, až 14 cm dlouhé, květenství husté, až 20 cm dlouhé, válcovité, 5 korunních lístků je skloněno v uzavřenou přilbu, poslední lístek vytváří nápadný 3dílný pysk. Plodem je tobolka. Značná variabilita druhu, která se projevuje ve stavbě i barvě květu, jistě souvisí i s velikostí jeho areálu rozšíření.
Ohrožení a ochrana: Dříve patřil u nás k poměrně častým druhům vstavačů, velice markantně ale mizí z mnoha svých původních stanovišť. Proto je vstavač vojenský zařazen k silně ohroženým druhům naší flóry (C2b), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2). Na Slovensku je druhem potenciálně ohroženým (NT) a v Polsku je hodnocen jako druh zranitelný, také je zde chráněn zákonem. Chrání ho i zákony Maďarska, Srbska, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Litvy a Lotyšska. Mezinárodně podléhá ochraně úmluvy CITES.
Orchis militarisOrchis militaris
Orchis militarisOrchis militaris
Orchis militarisOrchis militaris
Fotografováno ve dnech 20. 5. 2004, 27. 5. a 30. 6. 2005 (Ladislav Hoskovec: Strabišov-Oulehla), bílou formu fotografoval Lubomír Rak (Mělnická Vrutice).