Syn.: Herorchis palustris (Jacq.) D. Tyteca et E. Klein, Orchis laxiflora var. palustris (Jacq.) W. D. J. Koch, Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier et Layens, Orchis palustris Jacq., Paludorchis palustris (Jacq.) P. Delforge
Česká jména: vstavač bahenní (Kubát 2002)
Slovenská jména: vstavač močiarny (Marhold et Hindák 1998), červenohlav močiarny (Vlčko et al. 2003)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Anacamptis palustris

Anacamptis palustris

Rozšíření: Celkové rozšíření tohoto druhu zaujímá celé Středozemí, dále na východ z Malé Asie přes Kavkaz až do Íránu, na sever zasahuje od států Beneluxu přes Polsko až na západ Ruska. U nás tento druh velice rychle mizí ze svých původních stanovišť. V současné době se ojediněle vyskytuje ve středním či východním Polabí. Na Moravě se vyskytoval v dolním Podyjí, dolním Pomoraví, na sever až po Kroměříž, historicky zasahoval i na Opavsko. Na Slovensku se objevuje v Záhorské a Podunajské nížině.
Ekologie: Roste na vápnitých, bázemi bohatých, mokrých až bahnitých půdách, na slatinách, také na slaných půdách. Kvete od května do začátku července.
Popis: Vytrvalá bylina, 25–50 cm vysoká, listy jsou 15–20 mm široké, přímá lodyha má 3–4 listy a nese klas řídkých, poměrně velkých květů. Barva květů je nejčastěji fialově nachová, vzácně růžová či bílá. Okvětní lístky jsou sklopeny v neúplnou přilbu. Pysk je skvrnitý, trojlaločný nebo dvojlaločný či celokrajný. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Rudohlávek bahenní patří mezi kriticky ohrožené druhy naší flóry (C1t), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1), podléhá také ochraně mezinárodní úmluvy CITES.
Anacamptis palustrisAnacamptis palustris
Fotografováno dne 29. 5. 2004 (Poděbradsko).