Syn.: Lythrum portula (L.) D. A. Webb
Česká jména: kuřinec kalužní (Presl 1819, Sloboda 1852, Opiz 1852, Čelakovský 1879), kalužník šruchový (Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Lythraceae J. St-Hill. – kyprejovité

Peplis portula

Rozšíření: Roste po celé Evropě, od Španělska přes východní Středomoří až po Ural, severně potom přes Skandinávii až po Skotsko. Chybí pouze ve vysokých horách. U nás roste roztroušeně na celém území, se soustředěnějším výskytem v rybničních oblastech, ve vyšších polohách je vzácná.

Ekologie: Vyhledává zabahněné jílovité až vlhké písčité půdy s nezapojenou vegetací. Nejčastěji to jsou obnažené břehy a dna rybníků, přeplavované terénní sníženiny, vlhčí cesty a v trvalejší kaluže, roste také ve starých pískovnách. Kvete od července do října.
Populace jsou co do početnosti v čase proměnlivé, a to v závislosti na vlhkostních a vegetačních změnách stanoviště. Na vhodných místech vytváří husté zelené koberce.

Popis: Jednoletá rostlina s kořenujícími vystoupavými lodyhami. Listy jsou široce až podlouhle obvejčité, na lodyhu vstřícně nasedající. Po celé lodyze jsou v úžlabí listů jednotlivé květy s drobnými růžovými kališními lístky. Kulovité tobolky mají načervenalou barvu.

Peplis portulaPeplis portula
Peplis portula

Fotografováno dne 17. 8. 2004 (Česko, Manětínsko, hrad Nečtiny).