Syn.: Findlaya alba Bowdich, Molubda scandens (L.) Raf., Plumbagidium scandens (L.) Spach, Plumbago scandens L., Plumbago viscosa Blanco, Thela alba Lour.
Česká jména: mlékoseda (Presl 1846), olověnec (Dostál 1950, Mareček 1999)
Slovenská jména: olovník (Dostál 1950)
Čeleď: Plumbaginaceae Juss. – olověncovité
Plumbago zeylanica
Rozšíření: V současnosti pantropicky rozšířený druh. Byl popsán z Indie, vyskytuje se v tropických oblastech Starého světa, od tropické západní i východní Afriky, Madagaskaru i Maskarén, Sri Lanky a Indie přes Barmu, jižní Čínu a Indočínu až po Indonésii, zasahuje též na Filipíny a Papuu-Novou Guineu, rovněž do severní ba i střední Austrálie, na Fidži, Novou Kaledonii, do Polynésie i na Havajské ostrovy. Avšak vyskytuje se také na západní polokouli, odkud je uváděn z širokého pásu, který se táhne od severního Mexika až po východní Brazílii. Z Nového světa bývá někdy uváděn pod jménem Plumbago scandens, což je Linnéem popsaný druh z tropů Ameriky – dlužno podtrhnout, že oba taxony se jeví jako identické. Zda je Plumbago zeylanica na západní polokouli druhem původním či jen zavlečeným, není dosud botanickou literaturou hodnoceno zcela jednomyslně.
Ekologie: Roste v travnaté a křovinaté vegetaci, v palmových hájích i na skalních výchozech, též na stanovištích dotčených lidskou činností, a to v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1600 m. Kvete po celý rok.
Plumbago zeylanica
Popis: Vytrvalá bylina až stálezelený keř dosahující výšky 100–300 cm. Lodyha je vystoupavá až přímá, lysá; listy jsou skoro přisedlé nebo i řapíkaté, obkopinaté až vejčité, (3–)5–8(–15) cm dlouhé a (1,8–)2,5–4(–7) cm široké, na bázi klínovité, celokrajné až chobotnaté, na vrcholu špičaté nebo tupé. Květenství je hroznovité, 3–15(–30) cm dlouhé, 5–70květé; listeny jsou kopinaté až vejčité, 4–8 mm dlouhé; kalich je 7–13 mm dlouhý, výrazně stopkatě žláznatý; koruna je bílá nebo slabě namodralá, korunní trubka je až 28 mm dlouhá, korunní cípy jsou obvejčité, až 12 mm dlouhé, na vrcholu zašpičatělé nebo hrotité; prašníky jsou modré, čnělka je lysá. Plodem je tobolka.
Využití: Rostlina se významně uplatňuje v africké i asijské tradiční medicíně, za nejcennější je považován její kořen.
Plumbago zeylanica
Plumbago zeylanica
Plumbago zeylanica
Plumbago zeylanica
Fotografoval Mário Duchoň, dne 21. 1. 2018 (Sri Lanka, Knuckles Forest Reserve, obec Meemure).