Česká jména: lipnice luční (Kubát 2002)
Slovenská jména: lipnica lúčna (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Poa pratensis

Rozšíření: Roste v rozsáhlých částech Evropy, v Asii a severní Africe. Nepůvodní je v celé řadě dalších oblastí, např. v téměř celé Severní Americe, ale i na jihu Jižní Ameriky, v jižní Africe, či na ostrově Tristan da Cunha. V České republice roste hojně až obecně od nížin po hory, často bývá také vysévána na kulturních loukách a v trávnících.

Ekologie: Louky, pastviny, trávníky, lesní cesty, okraje lesů, břehy vodních toků, rumiště. Preferuje vlhké až vysychavé, neutrální až slabě kyselé, humózní půdy. Kvete od května do srpna.

Poa pratensis

Popis: Vytrvalé, trsnaté až řídce trsnaté byliny bez výběžků nebo s vněpochevními výběžky. Stébla ± nahloučená, 20–130 cm vysoká, nejčastěji s 2–4 kolénky, na bázi s větším počtem odumřelých listových pochev. Jazýček cca 1 mm dlouhý, na vnější straně lysý. Čepele listů většinou zelené až žlutavě zelené, neojíněné, ploché, vzácně některé svinuté (avšak krátké). Lata vejčitě kuželovitá, 6–15 cm dlouhá, větévky drsné. Klásky zelené, řidčeji nafialovělé; plevy vejčité až eliptické, náhle zašpičatělé, zřetelně nestejné (dolní 1žilná, horní 3žilná). Prašníky 1,4–1,8 mm dlouhé. Obilky 1,5–1,8 mm dlouhé.

Poznámka: Okruh lipnice luční představuje komplikovanou skupinu trav, která se rozmnožuje jak sexuálně, tak apomikticky (tzn. tvoří semena bez oplození vaječné buňky). Příležitostnou hybridizací vznikají nové typy, které se dále fixují a šíří pomocí apomixie. Stejně jako u dalších apomiktických rodů (např. ostružiník – Rubus, pampeliška – Taraxacum) tak vzniká velice variabilní mozaika morfotypů a karyotypů. Na našem území jsou v rámci tohoto okruhu rozeznávány tři základní typy, tradičně uznávané jako druhy – kromě lipnice luční je to ještě lipnice úzkolistá (Poa angustifolia – teplomilná, listy štětinovitě svinuté) a lipnice namodralá (Poa humilis – ve vyšších nadmořských výškách, nižší vzrůst, šedomodře zbarvené rostliny). Mezi těmito „druhy“ však existuje řada přechodných morfotypů. Situace je komplikována i častým vyséváním nepůvodních kultivarů lipnice luční. Skupina vyžaduje další zevrubné studium.

Poa pratensisPoa pratensis
Poa pratensisPoa pratensis
Poa pratensis

Fotografováno dne 27. 5. 2010 a 21. 5. 2011 (Česko, Praha, Modřany).